Fra 2010

 

             
Høsten 2010 fikk vi en BMW 132 inn på verkstedet. Den skal demonteres, rengjøres, grunnes og males før den blir satt sammen og montert som venstre motor på Ju 52 som står på museet.               Motoren kom fra Reinoksbreen i Sørfold hvor den hadde ligget siden 1940. Rust i noen av sylindrene gjorde demonteringen til en utfordring. Her to elever fra Flyfag i gang med jobben.

 

 

 

        

Ivans sommerjobb dette året var å rette opp finnen til Ju 88. Den hadde fått skader, måtte "avkledes" og rettes opp før platene igjen ble satt på plass.

Legg merke til at ribbene er av eloksert aluminium for å hindre korrosjon. Slik var det på de tidlige utgavene av flyet. På senere utgaver ble ribbene bare påført grunning. På slutten av krigen, når det ble klart hvor kort levetid et slikt fly hadde, var det ingen overflate-behandling, kun rene metallet.

                                                                                                      

 

 

 

                

Kamakslingene og ventil-dekslene ser både tærte og rustne ut. Etter at kalken (groen) ble fjernet viste de seg å være i utmerket stand.

Delene ble restaurert og brukt i oppbyggingen av motorer.                                                            

 

 

   
  Motoren som sto i Gul 3 fra Risværsundet er langt på vei rengjort. Noen deler kan brukes. 

 

 

Ved Dyrøy  i Troms ble deler av en havarert FW 200 Condor tatt opp av sjøen. Mannskap og tungt materiell ble stilt til disposisjon av et oppdrettsfirma.

4. juli 2010 var dykkere nede og tok bildet over. Bildet til høyre av hevingen er tatt 14. august 2010.

Hva kan det bli av et slikt knippe skrap? Se "Prosjekt Condor" og klikk på linkene så får du svaret.

                
     

 

 

 

          
     
       

Denne våren ble Gul 3 hevet utenfor Rørvik, og utenfor Bergen kom en FW 190 opp av vannet. Det medførte at vi fikk en masse deler å ta vare på, her representert med propellene fra de respektive to flyene.

Da var Torgeir Aanesen god å ha. Han plukket brukbare deler fra de to vrakene store deler av sommeren. Se "To nye fly berget " på egen side.

 

 

 

           Også dette året var vi med og arrangerte Luftsportens dag sammen med Norsk Luftfartmuseum og luftsportsklubbene i byen.
                                                                                                                                                                                           

 

 

                              
                22. mai 2010 ble Gul 3  hevet og tatt opp på kaia i Rørvik.

 

 

                                     

I februar hadde vi et møte i auditoriet som omhandlet utviklingen av Bodø Flyplass fra 2. verdenskrig og fram til i dag.

Det var tydeligvis et interessant tema for oppmøtet var upåklagelig og Knut Støre en kunnskapsrik foredrags-holder.