Storch

Restaurering av Storch på Kjeller
 

Dette restaureringsprosjektet er så interessant av vi har valgt å gi det en egen side. Håper på å få flere bilder etter som arbeidet går framover.

På Storkens hjemmeside finnes mye mer informasjon: https://www.storch.no/progress.htm

 

28.04.2016

   

Klikk på bildene, da blir de større.

Her er en liten oppdatering fra Storkeredet. Motoren er tilnærmet ferdig. Den mangler i grove trekk bare tenningsanlegg, starter, generator og forgassere. For enklere å komme til, besluttet vi i går å henge motoren fast i flyet.

 

Den må nok ned minst to ganger før vi er ferdig, men det går hurtig når alt er tilpasset. På bildet styrer Eivind Svenningsen motoren på plass.

Vennlig hilsen

Tor Nørstegård

 

   

 

   

30.01.2016

   

Nytt fra Storkene!

Gjengen har nå begynt på sluttmonteringen av motoren og her er det ikke noe i veien med kvaliteten på det som er gjort.

 

News from the Storchs!

The team has now started the end assembly on the engine. One can safely say that there is no problem with the quality of work!

 

 

 

 

 

 

   

12.12.2015

   

Det går framover i Storcheredet også! Nå er baksetet (skytterposisjonen) også ferdig. Kun setebeltene mangler. Eivind Svenningsen og Harald Holm  ”fløy” en tur i går kveld. Arbeidet trappes nå ned en tid på grunn av julefeiringen.

 

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle GOD JUL og et RIKTIG GODT NYTTÅR!

Tor Nørstegård!

 

We have also had some progress in the Storchs nest! Lately we have completed the aft seat (gun position), except for the lap belt.

In the picture; Eivind Svenningsen and Harald Holm had a “flight” yesterday evening.

Due to the Christmas celebrations we will reduce our activities somewhat.

I like to say MERRY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR to you all!

 

Tor Nørstegård

 

   

12.10.2015

   

En storch i full fart!

Siden sist så har teamet også gjort ferdig vinge nummer to. Teamet er nå i gang med å reparere dekslene rundt understellet. Så mye som mulig av det originale skal beholdes.

 

 

Hovedjobben videre vil bli maling av gjenstående hoveddeler.

Nå nærmer den store dagen seg med raske skritt!

 

A Storch at full speed!

Since last time the team also has done the second wing. The team  is now busy repairing the main leg covers. As much as possible of the original parts are to be saved.

The main job ahead  will be the painting of the remaining main parts.

The big day is fast approaching!

 

   

 

 

   

12.06.2015

   

 

Arbeidet med den høyre vingen gikk hurtigere enn planlagt. Drivstoffsystemet var i bedre stand enn jeg hadde fryktet. Det vesentligste arbeidet gikk ut på å installere navigasjonslys, bygge om tankventilasjonen, smøre alle lager til flaps og balanseror, og gjøre en grundig innvendig inspeksjon. Deretter hengte vi opp duken til den midlertidige lakkboksen og fant fram lakksprøyta. På bilde bivåner Arild Tveit og Eivind Svenningsen det ferdige resultatet.  Nå står venstre vinge for tur.

 

God sommer!

 

Tor Nørstegård

 

   

02.04.2015

   

 

Linsenlafette

Her er bilde av ringen jeg fikk. Dette hadde vært helt umulig uten det utgangspunktet. Den er så komplisert at det vil koste en formue å lage en fra grunnen av. En stor takk!

Tor Nørstegård

 

Den omtalte ringen kalles på tysk for Linsenlafette. Det er tannkransen som maskingeværet er festet til. I dette tilfellet et Mg 15. Dette festet gjør at skytteren kan bevege våpnet og dekke et stort felt.

Red. anm.

 

   

20.03.2015

   

Nytt fra Storkeredet!

 

Fra Tor Nørstegård kommer en oppdatering på fremdriften av prosjektet.

I praksis så er nå skroget ferdig. Det gjenstår bare en del interiør slik som seteputer, sikkerhetsseler og liknende. Tor regner med at vingene påbegynnes om en måneds tid.

De tilsendte bildene viser den originale Storchen som har vært utgangspunktet for bemalingen. Bilde Nr. 2 viser teamet som har besørget oppbyggingen.

Fra V.: Harald Holm, Tor Nørstegård, Torstein Walseth, Eivind Svenningsen og Arild Tveit.

Utrolig flott arbeid!

 

 

News from the Storch`s nest!

 

From Tor Nørstegård comes an update on the progress of the Storch.

In principle the fuselage is completed but some minor details of the interior is still to be installed like seat cushions, safety belts and a few other items. Tor plans to start the rebuild of the wings in about a month`s  time.

One of the enclosed pictures shows the original Storch that has been the basis for the paint job. The second picture shows the team!

From left: Harald Holm, Tor Nørstegård, Torstein Walseth, Eivind Svenningsen og Arild Tveit.

 

Incredibly nice work!

 

   

09.01.2015

 

 

Nytt om Storchen!

I prinsippet ble cockpiten gjort ferdig i løpet av jule- og nyttårshelga. Ennå gjenstår enkelte detaljer som seteputer, sikkerhets seler og kalibrering av instrumentene.

I bildet ser vi Eivind Svenningsen, Harald holm og Torstein Weiseth opptatt med klargjøringen før lakkering. Vi gleder oss til å få se denne tilveksten til flygende veteranfly i Norge i lufta

 

News about the Storch!

The cockpit  was in principle made ready during the Christmas holidays. Still left to do are details like seat cushions, safety harnesses and instrument calibrations.

What is now in the makings are preparations for painting. In the picture you can see Eivind Svenningsen, Harald Holm and Torstein Weiseth busy with the masking tape!

 


 

 

 

 

 
15. mai 2014     

Nyheter fra Storkeredet!

Venstre vinge er nå prøvemontert. På grunn av at det var foretatt reparasjoner i vingefestene knyttet det seg litt usikkerhet til om reparasjonen var gjort med stor nok nøyaktighet.

Til alles tilfredshet smatt vingen på plass uten problemer.

 

Nå skal dekslet mellom vinge og skrog tilpasses før vingen tas av igjen.

Etter å ha snudd skroget i verkstedet vil samme prosessen utføres med den høyre vingen.

 En prøvemontering av Mg 15 i baksetet ble også gjort.

 

News from the Storchs nest!

The left wing is now test-installed. Due to repairs to the connecting areas of the wing, some  doubts arose if these repairs were done to a correct fit. The installation of the wing were performed without problems of any sorts! Next job will be to fit the covers in the wing root.

Then the same process will be performed to the right wing.

 At the same time a test installation of the Mg 15 was performed.

 

 

   

28. feb 2014

   

Fra Tor Nørstegård:

Stadig nye detaljer som kommer på plass. Nå er døren med signalpatronboks ferdig. Kartbordet på baksiden av pilotsetet er også ferdig. Jeg tror faktisk min Storch blir den første i verden som har fått den detaljen på plass. For øvrig skjer det mest på vindus- og dukfronten.

Vi setter stor pris på oppdateringene fra Tor! Arvid M

 

 
     

13. januar 2014

   

Storch-oppdatering!

Fra Tor Nørstegård har jeg fått en rask oppdatering på hans Storch-prosjekt:

Vi har nå lagt kroppen på siden for å installere duken i bunn av skroget. Området her har et system med maljer og ”skolisser” slik at det kan åpnes opp for inspeksjoner om det trengs.

 

På bilde nr. 2 er Arild Tveit i gang med prøvemonteringen av navigatørbordet. Som det fremgår av bildet er bordet montert på baksiden av seteryggen til piloten. Det er i fire deler slik at det lettvint kan stues bort når det ikke er i bruk.

 

Update on the Storch Project!

From Tor Nørstegård comes an update on his project:

We have now put the fuselage on its side for easy access to the underside. The first square meters of canvas has been installed. In the picture can be seen a “shoelace” system in order to open up this area for inspection.

On the second picture, Aril Tveit is having a test installation of the navigators table installed on the back of the pilots seat. The table is in four pieces for easy stow-away when not in use.

 

 

 

   
2. nov. 2013         

 

Fra Tor Nørstegård:

I Storkeredet har vi startet det møysommelige arbeidet med å montere duk og vinduer. Det er totalt 26 vinduer, og så langt har vi delvis montert 7. Først limer vi en tråd og kantbånd på rutene, deretter syr vi de fast i bånd reivet på skrogrør. Deretter må alt pyntes med kantbånd.

 

 

Vi startet med døra for å prøve oss fram på en mindre del. Døra er forresten en ubrukt tysk reservedør som fortsatt hadde beskyttelsespapiret på plexirutene. Døra var noe bøyd slik at den ene ruta hadde sprukket. Etter at døra var rettet opp kunne de tre originale rutene settes inn igjen. Tror neppe andre flygende Storker har en mer original dør. På det ene bildet tilpasser Arild Tveit boksen for signalpatroner.

 

 

   
28. aug. 2013     

Mer Storch!

Selv om det har vært ferietid så har det gått fremover med Storchen til Tor.

To bilder som viser hva som jobbes på nå.

 

More Storch!

Even if it has been vacation-time in Norway, Tors Storch project has made progress.

Two pictures to tell what`s up now!

 

 

      
12. juni 2013     
   

Nytt fra Storcheredet!

Tor Nørstegård rapporterer:I det siste er det gjort store synlige famskritt. Mange titalls små deler er nå skrudd sammen slik at kontrollene til fuelsystemet nå er på plass. Siste arbeidsøkt skrudde vi på firewall. Noen justeringer ble foretatt, og om litt kan vi konsentrere oss fullt og helt om det elektriske systemet fram til og med brannskottet. Arild Tveit i aksjon.

News from the Storchs nest!

Tor Nørstegård reports:Lately we have done great visible progress! Lots of small parts are installed and now the controls for the fuel system are ready. Last evening we installed the firewall. Some small adjustments were necessary and not long from now we can fully concentrate on the electrical system from the firewall and aft.

In the picture: Arild Tveit in action!