Opprustning av verkstedet

Verkstedet har i lengre tid vært uten skikkelig tilgang på trykkluft etter at trykkluftanlegget sa takk for seg for ca et år siden.

09.07.21.    

Det har vært en kamp for å få reparert det gamle eller eventuelt få det erstattet med noe nytt på tross av at finansiering ikke var noe problem.

De som skal stå for vettet synes ikke å ha sett behovet for trykkluft på tross av at vi har mye fint trykkluftverktøy, sandblåse og behov for blåsing i forbindelse med rengjøring.

 

Plutselig har noen tatt affære i saken, og dette anlegget kom inn døra. Nå gjenstår støymåling, finne tilgjengelig strøm og tilkoblingsmulighet til rørsystemet for trykkluft. Håper det ikke er for mange ting å ta hensyn til for de som skal ta en enderlig beslutning.

I alle fall er første skrittet tatt. Vi får glede oss over det.

18.04.2021     

Verkstedet ble rundt årsskiftet 2020/2021 For gammelt inventar i forbindelse med planer om oppussing og oppgradering. Nytt, kraftig LED taklys ble montert, samtidig som det ble foretatt ei hovedrengjøring. Gulvet ble malt, både som en del av oppussingen, men også for å tette betongen slik at mindre av gassen Radon skulle sive inn fra grunnen

 

Av nytt inventar er det kommet nye reoler, både for montering på vegg og frittstående som bildene viser. De frittstående reolene skal stå på hjul for lett å kunne flyttes.

Hva som blir det neste vet vi ikke. Anskaffelses-prosessen er ikke akkurat åpen og inkluderende for de som skal jobbe i verkstedet.