Coronatiltak januar 2021

07.01.2021

Fra BLHF,  Gunnar Koch

 

Hei,

Jeg videresender direktørens skriv om hvordan vi skal forholde oss i nåværende periode med skjerpete smittevern regler.  Stort sett går verden som normalt bortsett fra at vi anbefales å vise større aktsomhet.  Det ligger i intensjonene med skjerpelsen at vi bør være tilbakeholdene med å ta i mot besøk av venner og kjente i Kaffebaren og verkstedet, og at disse lokalene bør være forbeholdt den faste stammen.

Forøvrig er trykkluftanlegget ikke lengre godkjent, og skal ikke brukes.

 

Med hilsen Gunnar

 

 

 

From: Michael Loftus

Sent: Monday, January 04, 2021 1:02 PM

To: g-koch@online.no

Subject: Fwd: Oppdatering på smittevern etter Regjeringens pressekonferanse 3. januar

 

 

 

Get Outlook for Android

From: Arne Christian Fjelberg <acf@luftfartsmuseum.no>
Sent: Sunday, January 3, 2021 9:39:42 PM
To: Museet <Museet@luftfartsmuseum.no>; Ole Pettersen <orp@ungava.no>
Subject: Oppdatering på smittevern etter Regjeringens pressekonferanse 3. januar

 

Hei alle sammen og godt nytt år!

 

Regjeringen ga på Pressekonferanse 3. januar 2021 uttrykk at de er urolige for smittetall etter julehøytiden. Koronaviruset tar ikke ferie, og økende smittetallspesielt i enkelte kommuner er til bekymring, selv om dette ikke er vurdert til å være et problem i Bodø på nåværende tidspunkt. Situasjonen er nasjonalt sett uoversiktlig, og situasjonen i Bodø kan også forandre seg. Nye mutasjoner og interne forflytninger er vurdert til å gi økt smittefare.

 

Regjeringen innfører derfor i første omgang et «2 ukers krafttak», noen tiltak som anbefalinger – og noen som påbud. Ut fra min vurdering er det ingen påbud som treffer oss siden vi uansett har stengt. Når det gjelder anbefalinger går de stort sett på sosial omgang, hjemmekontor for alle som har mulighet for det og å unngå unødvendige reiser.

 

Jeg regner med at Bodø kommune også vil komme med ytterligere oppdateringer som kan påvirke denne mailens innhold. Om de gjør det, og min vurdering ikke ligger innenfor, vil jeg komme med en oppdatering.

 

Norsk Luftfartsmuseum holder nå uansett stengt for publikum frem til og med 23. januar pga vedlikehold og rengjøring, så de smittevernmessige utfordringene vurderer jeg i første omgang til å være interne «på huset». Den planlagte aktiviteten vår frem til og med 23. januar vurderer jeg samtidig til å være forsvarlig å gjennomføre som planlagt.

 

Anbefalinger for alle i hele landet (fra Regjeringen) og våre interne tiltak: 

 

Sosial kontakt: 

  • Anbefaling om at alle i de kommende 2 ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. 

o   Punktet må leses i sin kontekst, og gjelder først og fremst på fritiden, hvor det ikke anbefales å ha besøk eller gå på besøk før om 14 dg. Samtidig kan vi gjøre mye her for å begrense vår sosiale kontakt mellom oss på jobb. Fasilitetene våre tillater at vi holde god avstand, og det er mulig i de fleste tilfeller. Det er i stor grad en holdningssak, som den enkelte må bidra sterkt til. Jeg anbefaler at vi går tilbake til å gjør vårt ytterste for å holde 2 meters avstander der det er mulig og så ofte som mulig. Det bør ikke gå særlig ut over oppdraget vi løser, og samtidig begrenser vi antall nærkontakter vesentlig i løpet av dagen.

o   Begrenset sosial kontakt hjemme, slik regjeringen anbefaler, reduserer også mulig smitte til jobb, samtidig som vårt tiltak ovenfor også reduserer muligheten for å ta med seg smitte hjem. 

o   Regjeringen anbefalte videre at alle som kan ha hjemmekontor bør ha det. Det må fortsatt sees i en fornuftig kontekst. Har du hatt sosial omgang med noen i julehøytiden som du er usikker på om kan være en mulig smittekilde ber jeg deg benytte hjemmekontor etter avtale med avdelingsleder. Det samme gjelder hvis du er avhengig av offentlig kommunikasjon (Regjeringens hovedargument for hjemmekontor) og ikke kan reise på tidspunkt med lite trafikk. Du må gjerne komme tidligere eller senere på jobb om det løser utfordringen. Kjører du egen bil, sykler eller går til jobb er det ingen smitterisiko. Fasilitetsmessig har de fleste enkeltmannskontorer, og ved gode holdninger ift avstand ser jeg ingen grunn til at hjemmekontor ei heller denne gangen er hovedregelen, men at hjemmekontor er en mulighet ved behov.   

o   Regler for antall besøk i eget hjem er en privatsak som jeg forutsetter at dere forholder dere til. 

Reiser: 

  • Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser (gjelder også kollektivbruk til jobb)

o   Private reiser har jeg som arbeidsgiver ikke har noe med – men kommer likevel med en sterk oppfordring til å la være. 

 

  • Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige 

o   Jeg kan ikke se at det er nødvendig å gjøre en arbeidsreise de nærmeste 14 dagene.

o   Reiser som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

 

Private sammenkomster og arrangementer: 

  • Grense på inntil 5 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 10 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.  

o   Dette er ingen utfordring for oss siden vi nå uansett har stengt i perioden.

 

Tiltak som er iverksatt hos oss videreføres i all hovedsak: 

 

  • Fortsett å vaske hender, holde avstand og holde seg hjemme hvis en har en antydning til å være syk eller har et avtalt behov for hjemmekontor  
  • Begrens antall nærkontakter (vi gjør følgende tiltak hos oss – ikke et pålegg om 2 meter, men smart .:-) 

o   Nærkontakt hvis du har 1 meteravstand i mer enn 15 minutter 

o       Vi tilstreber inntil videre 2 meters der vi kan så unngår/begrenser vi egne nærkontakter (men kravet fra 1 meter). Vi bør også gjøre det for ikke å smitte de i risikogrupper. 

 

 Hjemmekontor:  

  • Koordiner eventuelt behov for hjemmekontor med avdelingsleder. Jeg ser ingen grunn til at dette skal være hovedregelen så lenge vi har gode løsninger og holdninger på jobb ift avstander.  Vurderingsfaktorer (smittevern): 

o   Hvis du ikke kan overholde avstander på jobb og til risikogrupper 

o   Hvis du må ta offentlig kommunikasjon

o   Hvis du er pjusk 

 

 

 

Cafè Gidsken: 

  • Kafeen er stengt i perioden.

Resepsjon: 

  • Museet er stengt i perioden.

 

 

Møteromsplakater/Pauseromsplakater oppdateres:  

  • Samme smittevernsregler som vi har hatt videreføres

 

Til slutt ønsker jeg å presisere at vi som ansatte bør tilstrebe 2 meters avstand internt. Samtidig vil jeg si at dette er et egengenerert ønske og er et tiltak for å ha færre nærkontakter og større sosial avstand, og ikke et påbud, vel vitende om at ikke alle ved NL/NLSB kan overholde dette. Kravet fra myndighetene er fortsatt 1 meter.  

 

Denne mailen er koordinert i Ledergruppen. Eventuelle behov for konkrete endringer i smitteverntiltak på Norsk Luftfartsmuseum og mulige føringer fra Bodø kommune vil vurdert og sendt ut i løpet av arbeidsdagen 4. januar.

 

Arne Christian

 

 

 

Arne Christian Fjelberg

Direktør | Director

NORSK LUFTFARTSMUSEUM

TLF +47 75 50 78 84  | +47 90 47 00 97

Olav V gate, Bodø, Norge

www.luftfartsmuseum.no