Norske museer

Det finnes flere miljøer rund om, store og små, som bidrar til å ta vare på flyhistorien.

Noen av museene er knyttet direkte opp til flyhistorien, og har sin selvskrevne plass. Andre har en litt perifer, men alikevel viktig tilknytning sett i en historisk sammenheng. Et eksempel er Nordland Røde Kors sitt museum i Narviksentret. Jeg skulle ønske jeg kunne si at kampene om Narvik og i Nord-Norge forøvrig er godt kjent stoff, men dessverre er det ikke slik. Derfor har jeg tatt med Bodø Krigshistoriske Museum og Nordland Røde Kors sitt Krigsmuseum i Narvik, til beste for folkeopplysningen.

Er det andre museer/samlinger dere vet om og som burde vært med, gi oss en tilbakemelding.