FLY PÅ LAGER

Litt av innholdet i Hangar 9. 

 

 

Hangar 9 er hovedlagret for deler av vrak. Blant vrakdelene finner en også noen få komplette fly som f.eks Piper Cherokee og Canberra. I tillegg er andre fly lagret på flystasjonen.        Det forteller oss at museet har for liten plass. Håpet er at en "Kald krigutstilling" kommer på plass, slik at vi kan få utstilt flyene som i dag er "gjemt" for publikum.
   

 

 

9. sept 2013    

I dette kaoset finnes mye sjeldent og verdifult materiale.

 

Vinger og bakparten til en Ju 88.