Drivstoff til små dieselmotorer / Fuel for small diesel engines

Det kan være vanskelig å få kjøpt drivstoff til små dieselmotorer. Da kan løsningen være å blande selv. Her har vi resepten på drivstoffet vi brukte i "gamle dager". Det meste av ingrediensene er enkele å få tak i.

 

David-Andersen blandet drivstoff av like deler Aeroshell SAE 70, parafin og nafta.  I blandingen ble tilsatt 1 % amylnitrat som tenningsforbedrer.  Aeroshell SAE 70 produseres ikke lengre. Drivstoffet ble solgt på kanner levert av BP.

Erik Engelhardt-Olsen brukte like deler castor (lakser) olje, parafin og nafta uten tenningsforbedrer.  Det ble solgt på kanner levert av Shell.

David-Andersen mixed fuel of 33 % Aeroshell SAE 70, 33 % paraffin (kerosene), 33 % ether and 1 % amylnitrate as ignition improver.  Aeroshell SAE 70 is no longer in production.  The fuel was sold in cans and supplied by BP.

Erik Engelhardt-Olsen used equal parts of castor oil, paraffin and ether. He did not use ignition improvers. His fuel was sold in cans and supplied by Shell.

 

                                                                       

Gamle drivstoff oppskrifter

For kjøring av gamle dieselmotorer med glidelager kan man selv blande drivstoff av like deler castor-olje eller lakserolje, parafin og nafta.  Som tenningsforbedrer kan tilsettes 3 % cetan-booster for autodiesel motorer.  Det inneholder hexylnitrat som aktivt stoff.  Amylnitrat får man ikke lengre kjøpt fordi det brukes som sex-dop (popper).  Nafta må man til lensmannen for å få kjøpetillatelse.  Trenger man bare litt for å prøvekjøre en motor man kjøpe en sprayboks ”start-spray” som inneholder nafta. I stedet for parafin kan man bruke lampeolje eller Jet-fuel.  Fyringsparafin kan inneholde mye svovel som gir syre i motoren.

Til motorer med kulelager brukes 20 % olje, 50 % parafin og 30 % nafta. Ved bruk av moderne syntetiske 2-taktsoljer kan man bruke enda mindre olje, men de fleste produsenter anbefaler 20 % castor.

 

Old recipe for fuel

If you are going to run older diesel engines with plain bearings, you can mix fuel yourself. Use equal parts of castor oil, paraffin and ether and add 3 % of cetane-booster for auto diesel engines as ignition improver. Cetane-booster contains hexylnitrate.  Amylnitrate is considered a sex-drug, and no longer for sale. If you just need a small quantity of fuel, you can use ether from a can of “Starting spray”.  Instead of paraffin you can use lamp oil or Jet fuel. Paraffin for heating sometimes contains sulfur which forms acid in the engine.

For engines with ball bearings use 20 % castor oil, 50 % paraffin and 30 % ether. If you use modern synthetic 2-stroke oil, you can use less oil, but most producers recommend 20 % castor.