Cub J3

18.04.2021 xxx  

 

 

   
     

Museet har gått til innkjøp av deler som til sammen er ment å utgjøre en J3 Cub. De har vandret rundt hos flere eiere som har gjort lite med "flyet" så langt.

Tanken er å få flyet i lufta gjennom et omfattende samarbeids-prosjekt. Hvem som skal inviteres inn i prosjektet er ikke klart, heller ikke hva som må gjøres og hvem som skal stå for ansvar og oppfølging.

Foreløpig står rammen til skroget på toppen av en av de nye veggreolene. Det blir trolig det høyeste den kommer over bakken på mange år.

Cub J3 delene er nå flyttet til Hangar 9 i påvente av en avgjørelse angående deres videre skjebne.

The museum has purchased some  parts that when they are put together are intended to form a J3 Cub. They have for some years been around with several owners who have done little with the "plane" so far.

   

The idea is to get the plane in the air through an extensive collaborative project. It is yet not decided who will be invited into the project, nor what will have to be done with the frame and who will be responsible and be in charge of the project.

Currently, the frame of the hull is on top of one of the new wall shelves. It will probably be the highest it gets above ground for many years.

 
 

 

 

 
     

Vingene må strippes for duk og inspiseres. Hva som skjuler seg under duken har vi en viss anelse om. Litt arbeid blir det i alle fall før det hele kan trekkes på nytt.

Rorflatene må gjennomgå samme prossessen som vingene.

The wings must be stripped of covering and inspected. We have some idea of what can be hidden under the canvas. There will be a lot of work before they can be covered again.

The rudder surfaces must undergo the same process as the wings.

 

 

 

   
     

 

 

 

   
     
   

 

[[[NEWPAGETEXT]]]]