Condor Lavangen

31.august 2013

 

   

Condor-deler berget i Lavangen.

Dykkere i samarbeide med vår kontaktmann i Tromsø, Bjørn Meyer berget lørdag viktige deler av strukturen i cockpiten til en Fw200 Condor som ligger i sjøen i Lavangen i Troms.

Dette er et ledd i et mangeårig samarbeid med Berlin Tekniske Museum for å gjenskape en komplett maskin av denne typen. Hovedmengden av deler til dette prosjektet stammer fra Trondheimsfjorden. Senere er det også samlet inn deler fra Kvitanosi ved Voss og fra sjøen utenfor Dyrøya. Alt dette har gjort en rekonstruksjon mulig av både vinger og flykropp.

Nå gjenstår bare å samle inn nok opplysninger om cockpitseksjonen slik at en oppbygging kan bli korrekt også i dette området.

Beregninger av strukturen i flykroppen blir gjort av tegnekontoret til Airbus Industries i Bremen.

Opp av havet kom deler av vindusrammene og det meste av instrumentpanelet.

 

Fakta om vraket i Lavangen:

W.No: 0163

Kjennetegn: F8+ES

Avdeling: 7/KG40

Havaridato: 11. oct. 1944

 

Condor parts recovered from the Lavangen Fjord!

Local divers in cooperation with our contact Bjørn Meyer in the Tromsø area recovered Saturday vital parts from the cockpit structure of a Fw200 Condor. The wreck is located in the Lavangen fjord some distance south of Tromsø.

This recovery is part of a several years long cooperation with the Berlin Technical Museum to help in their goal of rebuilding a Fw200 Condor. The main wreckage was recovered years ago from Hommelvik in the Trondheimsfjord. Later on also parts from a crashed Condor lying at the mountain Kvitanosi close to Voss were recovered. Last year a tail section from another wreck in the sea outside Dyrøya just to the south of Tromsø was recovered

All this effort have made possible a reconstruction of the structure of both wings and fuselage. Still are needed some information of the structure of the cockpit area.

The recovered parts will be sent to the Airbus Industries in Bremen to be used as patterns in their re-drawing of the structure.

Parts recovered included a big part of the cockpit window framing and two-thirds of the main instrument panel.