AVRO 504

 

 

 

     

Toseters treningsfly.

To fly av typen ble anskaffet som treningsfly for BE-2 i 1919. Motorene var opprinnelig 80 HK roterende Gnome. Men da det var vanskelig å skaffe reservedeler ble disse skiftet ut med 90 HK svenske Thulin motorer. Da flyvevesenet i 1920 bestilte 5 fly av typen»Bristol F2 Fighter», ble det innkjøpt to nye AVRO 504 som treningsmaskiner. Disse var utstyrt med 100 HK Dayak motorer, var en uheldig kombinasjon, da det viste seg at både hastighet og topphøyde (1000m) var et tilbakeskritt sammenlignet med tidligere utgaver.

Flyvevesenet fikk en femte AVRO 504 i gave av Roald Amundsen, men på den første prøveturen fra Kjeller fikk den motorstopp og gikk i bakken fra 100 meters høyde og begge de ombordværende ble drept.

AVRO maskinene var i tjeneste til 1930.

 

 

A V Roe konstruerte AVRO 504 i 1913. Den gang håpet han på en bestilling på 6. Da produksjonen stanset ved fabrikken i 1932, var det bygget over 10 000 .

De fleste var toseters treningsfly brukt under første verdenskrig, men etter krigen ble det modifisert til treseters. AVRO 504 ble det mest populære «flysirkus» og oppvisningsfly i etterkrigsårene. Også rundflyging med passasjerer var populært i disse årene.

Det ble gjort mange modifikasjoner og flere typer av roterende motorer ble brukt.

Den siste utgaven, 504N hadde stålrørsskrog.

Avro 504 var kjent som et meget stabilt og sikkert fly.

 

 

                                                       

Two seat trainer. 

Two aircrafts of the type were purchased as trainers for BE-2 in 1919. The engines were originally 80 HP rotating Gnome. But because it was difficult to obtain spare parts, these were replaced with 90 hp Swedish Thulin engines. When 5 aircrafts of the type ”Bristol F2 Fighter” were purchased in 1920, two new AVRO 504 were procured for training. These were equipped with 100 hp Dayak engines. It was an unfortunate combination, because it turned out that both speed and maximum height (1000m) was a step backward compared to the previous versions.

                     

 

Later they got a fifth AVRO 504 as a gift from Roald Amundsen. On the first test flight at Kjeller Airfield they had an engine failure, and the plane fell down from about 100 meters height, and the two pilots were killed.

AVRO machines were in service until 1930.