1945 - 1946

Jeg benytter tabeller når jeg legger inn stoff. Noen ganger står tabellenne av seg selv, men de fleste gangene forskyves de, og da må jeg bruke et bilde for å holde dem på plass. Gunnar har gjort en kjempejobb ved å se gjennom alle disse opptakene og plukke ut de mest aktuelle. Jeg vil likevel oppfordre se historieinteresserte til å se listen nederst på opptakene, før avspilling igangsettes. Der finnes mange historiske godbiter, alt etter egne interesser.