V - 1 har fått ei høyst nødvendig oppussing.

26.03.2022

V 1 som er utstilt på luftforsvarsmuseet har sett noe pjuskat ut helt fra den kom inn i utstillingen. Den er egentlig satt sammen av originaldeler fra flere V 1, og var i aller høyeste grad moden for en oppgradering.

Nå har det seg slik at både Baard og Andrea nettopp har fått sertifikat på bruk av lift, og da passet det fint å prøve de nyervervede ferdighetene på å komme seg opp i høyden og få gjort noe med V 1 som henger oppunder taket. Blant annet manglet merkingen. Problemet var hvordan merkingen skal se ut, tekster og plassering.

Etter en omfattende research, som det så fint heter, ble det innkjøpt et svært så detaljert plastikkbyggesett fra Tsjekkia, der merkingen ble kopiert, og sammen med gamle originalfotos hadde Andrea et godt utgangspunkt for jobben som skulle gjøres. 

Det er vanskelig å få gode og detaljerte bilder av V 1 fordi den henger noe utilgjengelig, men dukker det opp nye, gode bilder vil de bli lagt ut.

The V 1, which is on display at the Air Force Museum, has looked a bit shabby ever since it entered the exhibition. It is in fact put together by using original parts from different V 1’s and was very much in need for an upgrade.

It so happens that both Baard and Andrea just had received their certificates for the use of a lift, and then it was a good idea to try the newly acquired skills to get up to the roof beams and make the V 1 more presentable. Among other things, the markings were missing. The problem was to learn how the correct marking should look, what texts and their location.

After extensive research a very detailed plastic building set was purchased from the Czech Republic. The labels were copied, and together with old original photos, Andrea had a good starting point for the work to be done.

It is difficult to get good and detailed photos of V 1 because it hangs somewhat inaccessible, but if new, good pictures appear, they will be posted.

...