Fra Kallax

Kallax er og var en viktig flybase i Nord-Sverige.

xx

Alexander Dobrowen. Pelsfrakken ser veldig svensk ut.

         

Aleksander til høyre.

Bilder av flymannskap.

Aleksander og en svensk offiser.

Mannen i flydøra er kaptein i SOE Bjørn Rørholt.  Han var en erfaren agent og radiotelegrafist.  Han var norsk leder i Kallax.
 
Hilsen Gunnar

Sjefen, oberst Balchen hadde tid til en skitur mellom oppdragene.

Ser ut til at høy eller halm inngikk i forsyningene. Noen av flyene var lasteutgaver med doble dører slik som dette.

Til og med kontorutstyr ble fløyet inn. Trolig er det utstyr tilhørende squadronen.

Her er en eller annen offiser satt i ramme, dog uten glass.

Noen slapper av mens andre jobber. Ganske normalt!

Hesten var god og billig arbeidskraft.

Elementer til Nissenhytter

Polititropper lastes ombord for transport til Kirkenes.

Litt av flyflåten som i alt besto av 10 fly.

Tanking på gammelmåten. 12 fat med bensin og handpumpe foran hvert fly. Duk til beskyttelse mot ising er trukket over vingene.

Her er en historie om hun som malte ”nose art” på ”Arctic Queen” (bildeBBA3825)

”Den 8. august forlot Balchens gruppe Kallax for godt.  I forbindelse med avskjeden foretok de amerikanske flyene farvel med Kallax med lavflyvinger som lå på grensen til det mulige, og et av flyene som førtes av løytnant Schneider (med hans svenske venninne  ved side av), kom for lavt og tok med
seg en tretopp.  Resultatet ble skader på fremre del av flyet, frontruten ble knust, det ble slått hull i platene ved vinduet og vingeroten, og Schneider og hans venninne fikk risp og kuttskader i ansiktet.  Skadene på flyet ble reparert provisorisk med trefiberplater og duk, og starten ble utsatt et par dager mens de andre 9 flyene fløy sørover til Paris.”

Forøvrig har jeg funnet ut at et av flyene,“Vandra min veg”, endte opp i Luftforsvaret etter å ha vært 5 år i “møllpose” i USA.
 
Hilsen  Gunnar