Fra 2008

 

Ju 88 kommer hjem.

Link til Deutches Technik Museum Berlin: https://www.sdtb.de/

 

7. desember kom en trailer fra Hereg i Ungarn med vår Ju 88. I Hereg hadde de plukket skrogdelene fra hverandre, kopiert dem og satt det hele sammen igjen. Ødelagte deler/plater var byttet ut, og arbeidet som var utført var av første klasse.

I tillegg til at de hadde restaurert vårt Ju 88 skrog, hadde de med utgangspunkt i vårt skrog laget nye deler som de manglet til den Ju 88 som de restaurerte for tyskerne, og som skal utstilles på Deutsches Technik Museum Berlin.

Restaureringen av vårt skrog ble betalt av tyskerne som takk for at vi stilte vårt vrak til disposisjon for kopiering.

 

 

     
    
     

 

 

         
27. november 2008.    
     

På åpen dag på NL ble motoren til Norseman presentert for publikum. Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg måtte forklare hvordan en stjernemotor virker, med master og slaver.

 

 Nå var magneter, forgasser, starter og generator kommet på plass.

 
     

Det er viktig å være til stede på arrangemanger derfolk møtes, ikke bare de som er flyinteressert. Åpen dag er blitt en familiedag.

         

Ansatte ved museet hadde kledd seg i klær som skulle passe inn i tidsepoken de skulle fortelle om.

 

November 2008.    
     
Daværende Red Hill museum i England ønsket seg en Jumo 211 som de kunne restaurere og ha i utstillingen sin. Vi kunne skaffe motoren, men ikke gratis. Som betaling sa de seg villig til å restaurere en for oss. Dette er motorene som står i vår Ju 88.    John Skogøy og Arvid Martinussen startet arbeidet med å klargjøre motorene før de ble sendt til Red Hill. 
     
     
     
          

 

  

Magnetene kom i slutten av november.    
             
                  
     
 

Sammen med magnetene fikk vi også en forgasser der det hang en merkelapp som sa at den var overhalt! Vi betalte noen få hundre dollar for hele stasen.

Magnetene som skulle brukes på motoren var av en litt spesiell modell. De var kortere enn de vanligste magnetene. Årsaken var at det er svært kort avstand mellom motor og fire wall på Norseman. De vanlige magnetene fikk ganske enkelt ikke plass.

 

 

   
Pratt & Whitney 1340, ferdig så langt    
     

 

I september hadde vi gjort det vi kunne med motoren med de delene vi hadde.

 

 

For å få det vi trengte til det videre arbeidet måtte vi til et verksted i USA som hadde byttedeler vi kunne få kjøpt. 

     
     
Bodø Air Show 2008.    
     

På Bodø Air Show 2008 ble en modell av J 35 presentert. Det var mange nyskjerrige som ville ta fremtidens norske jagerfly i øyensyn.

        

I den motsatte enden av utviklingen velger vi en gammel sliter og trofast gjest på flyshow, gode gamle Dakota.

 

  

Besøk på Aviodrommuseet i Lelystad, Nederland.                                                     https://www.aviodrome.nl/

     

I mars 2008 dro Birger Larsen, Ivan Kristiansen og Arvid Martinussen Avidrommuseet som ligger like utenfor Lelystad i Nederland. Hensikten med besøket var å besøke en god samarbeids-partner og se på deres Norseman-prosjekt. Både vi og nederlenderne holdt på med restaurering av Norseman, og vi hadde hjulpet hverandre med deler og informasjon.

Vi hadde bl.a. byttet motorer. Nederlenderne hadde i motsetning til oss som mål å få flyet sitt i lufta. Vi satt på en motor som kunne repareres og gjøres flydyktig og som hadde papirene i orden, mens nederlenderne hadde

 

en motor de ikke kunne bruke fordi papirene manglet.

Ivan skulle se på oppbyggingen av vingene, spesielt utformingen av vingetippene, jeg skulle se etter deler vi manglet til vår motor og Birger var døråpner og reiseleder.

Avidrommuseet var imponerende med fly både inne og ute som bildene viser. Museet var en stiftelse og gikk konkurs ikke lenge etter at vi hadde vært der. Etter en lang periode uten aktiviteter på området er det nå blitt en førnøyelsespark og museum.

     
     
     

 

Nederlendernes motor var langt på vei ferdig restaurert.

 

 

Ingen ting å si på kvaliteten på arbeidet.

     

 

Et eksempel på hvordan en motor ble presentert.

 

 

En sliten og tankefull konservator.

 

 

   
Til høyre og under: I snekkerboden jobbet en skipstømrer med vingene til Norseman. Han var kommet et godt stykke lenger i prosessen enn oss. Ivan tegnet av hvordan tippene var avsluttet, og tok bilder.    
     
 

 

 

   

Inne i utstillingen stod en gammel Super Constellation fra KLM's glansdager. Dette flyet var fortsatt flybart, men hadde  fått oljelekkasjer på motorene som teknikere fra KLM prøvde å finne ut av.

 

 

Vi med noen år på baken husker sikkert den karakteriske halen fra datidens annonser.

 

 

   
          

.

     

 

Hvordan de hadde fått denne 747 Jumbo Jet opp til museet er meg en gåte. Jeg forsto at de hadde benyttet både (om)veier og kanaler.

 

 

Et annet eksempel på utstillingen utendørs. Det var mange andre fly som stod ute, i litt varienende forfatning.

 

 Museumskonferanse på Sola 2008

   
   

I februar 2008 var det museumskonferanse på Sola. En liten delegasjon fra Bodø reiste nedover.

Vi fikk omvisning på Sola flymuseum. Personlig ble jeg imponert over hva de har fått til i de gamle lokalene. Når vi fikk se resultatene av års arbeid var det lett å bli imponert. Her har det ikke vært mangel på pågangsmot