Flyttet til militær utstilling.

Slik ser det ut når man har for mange gjenstander på for liten plass. This is what it looks like when you have too many objects and too little space.

 

15.11.2021

 

 

 

Så kom endelig Gul 3 på plass i utstillinga. Har man vært i tvil om det var plass nok til enda et fly i området, skulle tvilen nå være feid bort. Situasjonen kan best beskrives med ett ord: Overfylt!

Det hele virker rotete og kaotisk. Med tanke på alt arbeidet som ligger bak Gul 3 slik den fremstår i dag, har den fortjent en bedre plassering. Håper denne plasseringen er midlertidig.

Klikk på bildene for forstørrelse

 

Then finally Yellow 3 found its place in the LMU exhibition. If there was any doubt if there was enough space for another aircraft in the area, the doubt should now have been swept away. The situation can best be described in one word: Crowded!

It all seems messy and chaotic. Considering all the work done on Yellow 3 as it stands today, it deserves a better location. Hope this location is temporary.

Click the pictures to enlarge

 
 

 

 
 
 

30.10.2021.

 

 

 

Nå er Me 109 sitt opphold i spesialutstillingen over. Torsdag 28. oktober startet flyttingen over til militær side av museet. Vingene ble demontert og flyet flyttet ut og gjort klart til tauing. I motsetning til tidligere flyttinger hvor det ble transportert på en "flat bed" bergingsbil, ble det denne gangen tauet på egne hjul. Vi måtte taue et stykke langs OlavVs gate som er ei av hoved- innfartsårene til byen. Transporten gikk godt, uten dramatiske hendelser. Om ca to uker står vingene for tur.

Det kom noen reaksjoner på Facebook på måten det hele ble gjennomført på. Det er alltid noen som vet bedre og som ville ha benyttet "Andere Metoden", men ingen foreslo den korrekte som er vist på fotoet tatt fra en original tysk manual.

 

Now Me 109's stay in the special exhibition is over. On Thursday 28th of October, the move to the military side of the museum began. The wings were disassembled, and the aircraft moved outside and made ready for towing. Unlike previous relocations where it was transported on a "flat bed" tow truck, this time it was towed on its own wheels. We had to tow a distance along OlavVs street, which is one of the main entrances to the city. 

....

The transport went well, without any dramatic events. In about two weeks, the wings will be transported to the military wing of the museum.

There were some reactions on Facebook about the way it was all carried out. There are always some who know better and who would have used the "Other Method", but no one suggested the correct one shown in the photo taken from an original German manual.