Bare for modellmotor entusiaster

03.12.2016   

Fra Arnfinn Vikhammermo har vi fått tilsendt noen bilder av et smykke av en modellmotor.  Motoren er laget av Robert Schuman.  Schuman arbeidet for mange år siden på verkstedet til Gullsmed David-Andersen. Den var han som lærte Jan David-Andersen å arbeide med verktøymaskiner.  Senere hjalp han Jan med å bygge motorer. 

Klikk på bildene!

Mens Jan studerte i Stockholm konstruerte han motorer som Robert Schuman hjemme i Oslo produserte i små serier.

Etter hvert flyttet Schuman tilbake til Trøndelag.  Denne motoren her er laget av metall fra en tysk propeller som ble funnet i dumpa på Værnes.  Hvis denne motoren er så gammel som vi tror, må Schuman være en av de tidligste som laget 4-takts modellmotorer.  Vi er imponert!

Med hilsen BLHF

Gunnar Koch