Larsen II

Larsen II er et hjemmebygge som NL har fått overtatt. 

 

     

I oktober dro et tremannsteam fra Bodø til Larvik for å besørge pakkingen av ”Larsen Special II”. Flyet ble i sin tid konstruert, bygget og fløyet av Flykaptein Carl Larsen i Braathens SAFE. (Bombe-Larsen)

Vi siterer fra Kay Hagbys bok om Norske sivilregistrerte fly:

Kaptein Carl L. Larsen i Braathens SAFE konstruerte og bygde sitt eget helmetall en-seters monoplan og fløy det i 1952 som LN-11. Maskinen ble ombygget og forandret en rekke ganger, særlig etter et havari på Fornebu 9. juli 1955.

Den 20. oktober 1970 fløy den ”nye” LN-11 som to-seter med helt ny kropp, nytt haleparti og en 100 Hk RR-Continental O-200-A motor.

Fra 1975 ble den lagret og delvis arbeidet på frem til 1981. Den 4. august 1982 ble den registrert som LN-LMI og fløy noen ganger før den fikk et landingsuhell på Torp allerede 6. august. Flyet har siden vært lagret.

Flyet ble fraktet med båt til Bodø og ankom museet uten skader av noen art.

Her har vi nå montert sammen flyet for å få en oversikt over manglende deler. Av større ting som mangler er motoren, en RR-Continental O-200-A. og propellen, så er det noen som sitter med en utfløyet motor av denne typen så gi oss beskjed!

Museet planlegger en ny tur til Larvik til neste vår for om mulig å lokalisere flere av de manglende delene.

Flyet er midlertidig lagret i påvente av nødvendig restaurering.

 

The latest addition to our collection of airplanes is “all Norwegian”.

Last October a crew of three paid a visit to the town of Larvik to do the crating of the “Larsen Special II”. This airplane was designed, built and flown by Carl Larsen, a captain of the (then) Braathens S.A.F.E.

From Kay Hagbys book of “Norwegian Airplanes on Civilian Register” we quote:

Captain Carl L. Larsen, a chief pilot with the Braathens S.A.F.E. designed and built his own all-metal one-seat monoplane. First flight was 1952, registered as LN-11.

The airplane was redesigned several times. The airplane had an accident at Fornebu July 9th. 1955.

October 20th 1970 the “new” LN-11 was again flying, now with a redesigned fuselage and tail section and a more powerful engine. (A 100 Hp. RR-Continental O-200 engine.)

Sometimes 1975 the “Larsen Special II” was put in storage but was again flown for a short period from August 4th 1982. A landing accident two days later put an end to its flying life.

The airplane has since been in storage.

The “Larsen Special II” was taken by boat to Bodø and arrived at the museum without any damage. We now have made a listing of all the missing parts and are planning for a new visit to Larvik in the springtime this year to try to locate them.

Of the parts missing are the engine (RR-Continental O-200) and the propeller.

Due to other priorities at the museum, the “Larsen Special II” is at present put into storage awaiting restoration.