Juni 2022

Prøvemontering og atter prøvemontering. Det er en pirkjobb å få overgangen mellom stabilisatoren  finnen og skroget til å passe og se fin ut.

 

     
23.06.2022.    

Bård la ut disse bildene på FB før han og de andre avsluttet og dro hjem for å feire St Hans. 

Bård posted these pictures on FB before he and the others packed together their tools and went home to celebrate St Hans.

 

Bård og Ketil har brukt masse tid og tålmodighet før de kom så langt. Nå er målet i sikte.

Bård and Ketil have spent a lot of time and patience before they got this far. Now the goal is in sight.

     
     
 
Foto: Bård Skålbones.

 

 

 
18.06.2022

 

 

 

Prøvemontering og atter prøvemontering. Det er en pirkjobb å få overgangen mellom stabilisatoren  finnen og skroget til å passe og se fin ut.

Det ble lager flere varianter av rorflatene bak, særlig gikk det ut over finner og sideror. De originale delene vi har til rådighet kommer bare delvis fra vårt fly. De andre"originaldelene" må omarbeides. Det betyr blant annet sveising i tynn aluminium og litt bøying og banking. Det oppstår lett spenning i materialet med påfølgende sprekkdannelser. Det er hovedårsaken til at "Ting tar tid".

Test assembly and reassembly. It is quite a job to make the transition between the stabilizer, fin and hull to fit and look nice.

Several variants of the rudder surfaces at the rear were made, especially fins and side rudders. Just a few of the original parts we have available come from our aircraft. The other "original parts" do not fit and must be reworked. This means, among other things, welding thin aluminum and some bending and hammering. There is a slight stress in the material with subsequent cracking. That's the main reason why "Things takes time".

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
06.06.2022 ....  
 

 

 

 
 

 

 

 

Hei,

Stubbene til understellet begynner å ta form.

Hilsen Gunnar