"Årets lampe 2004"

Tildelt BLHF av Bodø Næringsforum i 2004.

"ÅRETS LAMPE 2004" tildelt Bodø Luftfartshistoriske Forening

13/1/2005]

"ÅRETS LAMPE" er BNFs symbolske takk til en frivillig organisasjon innen idrett og kultur, som har utmerket seg ved spesiell aktiviet eller innsats, som har vakt ekstra begeistring og engasjement.

Ved en enkel tilstelning i Bodø Næringsforum - BNF 13. januar mottok styreleder Bengt Stangvik \"Årets Lampee  2004\" på vegne av Bodø Luftfartshistoriske Forening.

BNFs begrunnelse for tildelingen: 

Bodø Luftfartshistoriske Forening - BLHF, som ble stiftet i 1989, har ved sin ideelle virksomhet vært en betydelig støtte for etablering og oppbygging av Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

Foreningens verksted ble samlingsstedet for entusiastene, som representerte og demonstrerte Bodøs engasjement og dugnadsånd i arbeidet for å få realisert museet.

Gjennom innsamling, restaurering og oppbygging av fly har foreningens medlemmer gjennomført flere større prosjekter som har høstet anerkjennelse og beundring langt ut over landets grenser.

Av sentrale prosjekter som BLHF har gjennomført, kan nevnes C-5 Polar, Grünau 9, Lehrmeister og Colt. Det største og mest ruvende prosjektet er likevel restaureringen av to Junkers JU-52, opprinnelig fra Portugal. Samlet brukte foreningen ca. 30.000 arbeidstimer på oppbyggingen av disse flyene. Det ene flyet står utstilt i Bodø, og det andre er returnert til Museo do Ar i Portugal, som vederlag for overtakelse av flyet som ble igjen i Bodø.

Flere av prosjektene er gjennomført i samarbeid med andre interessenter, som for eksempel ”Måsen”, et fly fra 1929 som tilhørte Norges første kvinnelige flyger.

Den internasjonale interessen for BLHFs arbeid har også ført til at det finnes medlemmer fra det store utland blant de 300 engasjerte medlemmene.

Tildeling av ”Årets Lampe 2004” er en symbolsk takk til Bodø Luftfartshistoriske Forening for at foreningen, på ideelt grunnlag, i 15 år har vært en sentral drivkraft og aktør innen innsamling og bevaring av norsk luftfartshistorie. 
                                                                                           

«ÅRETS LAMPE» er Bodø Næringsforums symbolske takk til en frivillig organisasjon innen idrett og kultur som har utmerket seg gjennom året ved en spesiell aktivitet eller innsats, og som har vakt ekstra begeistring og engasjement innen byens befolkning, i tillegg til positiv markering av Bodø nasjonalt.

Frivillige organisasjoner bidrar til verdiskapningen i næringslivet, ved sine aktiviteter gjennom dugnadsarbeid. Det ønsker Bodø Næringsforum å vise oppmerksom til, på vegne av sine medlemmer.