Nytt

De siste nyhetene har sin egen side.

For mange av museets venner var det ingen "Gladnyhet" at Tigeren ble tatt ut av utstillingen på militær side og flyttet til Flyfag hvor den skal bli et "skru-på-objekt".