Vinge september 2021

Høyre vinge begynner å bli ferdig. Ennå gjenstår en del mindre ting og tilpasninger.

September 2021.
   
17.09.2021    
     

Nå er vingestaget prøvemontert blant annet for å få festene for dekslet som dekker overgangen mellom stag og vinge på riktig plass.

Rammene med blindmuttere som skal holde inspeksjonslukene er også montert.

 
     
 
11.09.2021    

Alt har gått etter planen så langt. 

Verktøy og materialer er ryddet på plass.

Verkstedet ryddet.

Nå er det helg.

 
 
04.09.2021. xxxxx  

Siden sist er alle ribbene med og cap strips kommet på plass. Bakkantlista er kommet på plass. Det er ei trekantlist som går langs hele vingens bakkant. Den er sammensatt av flere lister for å unngå kvister og forskjellig fiberretning. Dette gjør lista sterkere, og det ser unektelig flott ut.

Since last time, all the ribs and the cap strips have been added.The trailing edge list is in place. It is a triangular strip that runs along the entire rear edge of the wing. It is composed of several strips to avoid twigs and different fiber direction. This makes the list stronger, and it undeniably looks great.

 

Som på den andre vingen er det også på denne mye ekstraarbeid i forbindelse med tanken og påfyllinga. Det er påkrevd med noen utsparinger i treverket. Utsparingene medfører et behov for forsterkninger.

Like the other wing, there is also a lot of extra work on this one in connection with the tank and the refueling access.  Some recesses in the wood are required. The recesses entail a need for reinforcements.

 

Samtidig skal det lages fester for påfyllingsluken. Det blir en del liming og spikring før det hele er på plass.

At the same time, fasteners must be made for the filling lid. There will be some gluing and nailing before everything is in place.

   

 

 

     
 

Også inspeksjonslukene medfører en del ekstraarbeid. Det må settes inn blindmutre av forskjellig slag i og utenfor festerammene.

The inspection hatches also involve some extra work. Blind nuts of various kinds must be inserted inside and outside the mounting frames.

   

 

 

     

Ledningene til landings- og pososjonslysene er trukket helt fram til koblingdboksen i vingetippen.

The cables for the landing and position lights are routed all the way to the junction box in the wingtip.

 
   

 

 

     

Den mørke ribben er den eneste originale ribben som er brukt i vingene. Kvaliteten på limingene kan diskuteres, men siden flyet skal stå på bakken har vi valgt å ikke gjøre noe med den.

The dark rib is the only original rib used in the wings. The quality of the gluing can be discussed, but since the plane will be on the ground, we have chosen not to do anything with it.

 

På lageret lå det noen originale jordingstrips som skal brukes på nytt.

In the storage we found some original grounding strips and decided to use them over again.