Oppussing av verkstedet

Verkstedet er for tiden tømt for de fleste store og tunge gjenstandene. De som står igjen kan forholdsvis lett flyttes rundt.

22.09.2020

 

..  

 

Årsaken er at verkstedet skal rengjøres, males og oppgraderes utstyrsmessig. Et nytt lagerrom kommer i tillegg.

Portene får også en overhaling.