Kirkenes og Høybuktmoen flyplass

Bernt Balchen disponerte ti Dakota-fly, og vinteren/våren 1945 fløy han forsyninger, norske tropper og et feltsykehus fra Nord-Sverige til Kirkenes-området.

xxKirkenes med Sydvaranger. Et sønderbombet og utbrent område. Malta i Middelhavet hadde flest flyangrep under 2. verdenskrig. Som en god nr. 2 kom Kirkenes. Forsyningene til tyskernes Nordfront kom inn over Kirkenes. Det var særlig russerne som sto for bombingen.

          

Ettersyn på motor.

Bytte av motor på grunn av ei hard landing. Man måtte improvisere for å beskytte seg mot været.

En Dakota med sovjetisk merking. Sovjet mottok i løpet av krigen våpenhjelp fra USA, bl.a. i form av ulike fly.

Russere og amerikanere i skjønn forening på Høybuktmoen.