Fra 2009

 Møte i auditoriet torsdag 29. oktober for medlemmer og andre interesserte

 

Det er lenge siden det ble arrangert medlemsmøter i BLHF. Vi fant ut at vi skulle prøve å få til et møte for å lodde interessen, nå som NL ikke lenger arrangerer filmkvelder. Auditoriet på NL ble valgt til møtelokale.             Det ble også bestemt at møtet skulle være åpent for alle interesserte, ikke bare for medlemmene. Invitasjon ble sendt ut og annonsert i avisa. Vi var spent på responsen.
              

NL's første direktør og medlem av styret, Arne Qvam, ønsket velkommen og introduserte kveldens foredragsholder.

 

    Kveldens foredragsholder, Ulf Larstuvoll, snakket om Ju 88, og hvordan flyet ble satt inn mot Murmanskkonvoiene fra baser i Norge
     
     
     
I forkant av møtet hadde vi drøftet muligheten for at det kanskje bare ville være den "harde" kjerne som møtte opp, i bestefall. Så feil kan man ta! Det var godt og vel 120 fremmøtte i auditoriet. I tillegg til foreningens medlemmer var det mange andre fremmøtte, noen kjente og en god del ukjente fjes.      

Etter foredraget ble forsamlingen invitert til verkstedet i Satelitten hvor de fikk se en Ju 88 og en FW 190 under oppbygging.

     

 

 

I august 2009 fikk vi bilder av vraket av en Messerschmitt Bf 109 på bunnen av Risværsundet.

 

        

     
 Mer om vraket i en artikkel i bladet Dykking 6/2009     

 

 

 

I august 2009 fortsatte det omfattende omattarbeid på FW 190 

 

            
     
     

Da vi fikk Svart 3 inn på verkstedet ble det fort klart at her var det ikke snakk om en siste finnish og så inn i utstillingen. Mye av arbeidet som var gjort tidligere var av en så dårlig kvalitet at det måtte gjøres om igjen.

Plater og deksler, særlig rundt motoren, passet ikke, og deler på motoren og i tilknytning til den var begynt å ruste. I tillegg var det mye annet arbeid som skulle vise seg å ta tid. 

Fornøyelsen med platearbeidet fikk Ivan Kristiansen (på kne) og en meget konsentrert John Skogøy.

     

Mer om FW 190: Militære fly på NL - FW 190.  

 

3. mars 2009. Avdukingen av Olav Kyrre

 

           
     
Direktør Sven Scheiderbauer og Else Braathen. Sistnevnte foretok selve avdukningen.    Else Braathen og Bjørn Braathen 
     

 Mer om Olav Kyrre og avdukingen: Sivile fly på NL - Fokker Fellowship - Olav Kyrre.

 

 17. januar 2009: Offisiell overlevering av Ju 88

     
     

Eier av verkstedet i Ungarn hvor Ju 88 er restaurert, Karl Birczak til venstre, og direktør for Deutsches Technik-museum Berlin, prof. dr.dr. Holger Steinle til høyre.

              

 

Mer om Ju 88 på egen side

Pressemelding i forbindelse med tyskernes overtakelse av Ju 88: https://www.sdtb.de/Medieninfo-Deutsches-Technikmuseum-zeigt-restauri.1681.0.html