Mai 2022

[[[NEWPAGETEXT]]]]

13.05.2022 ....

Nå er "dørstokken" kommet på plass. Den er av aluminium, og skal beskytte duken og kryssfineret i "inngangspartiet".

Now the "doorstep" is in place. It is made of aluminum, and should protect the fabric and the plywood in the "boarding area".

På tross av "No step" er dette et trinn som benyttes for å komme inn i cabinen. Advarselen er kun midlertidig, og vil bli fjernet når alt er ferdig.

Despite the "No step", this is a step used to enter the cabin. The warning is only temporary and will be removed when everything is finished.

"Burene" til understellet begynner å bli ferdige.  Bildet over viser utgangspunktet og det høyre det ferdige produktet.  

The "cages" at the landing gear are almost completed. The picture above shows the starting point and the picture to the right the finished product.

Stubbene har levd et hardt liv.  Under restaureringen har vi funnet mange reparasjoner.

The construction have lived a hard life. During the restoration we have found many repairs.