Referater

Referater fra styremøter og årsmøter. 

Referatene fra styremøtene og årsmøtene blir lagt ut på denne siden. Vi forbeholder oss likevel retten til å sladde i referatet når vi mener at stoffet er av en slik karakter at det kan oppfattes som følsomt materiale. 

Styret har satt opp månedlige styremøter første mandag i måneden unntatt sommermånedene juli og august, og det programmet prøver vi å følge.

Styremøte i BLHF.

Mandag 15. juni. 2020.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

Til stede:

 • Gunnar Koch
 • Geir Lauritsen
 • Arvid Martinussen
 • Alf Staurvik
 • Per Morten Wik
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass
 • Bård Skålbones

 

Sak 1 ­- 2020. Påminnelse.

Selv om det kan se ut som om Coronasmitten avtar, er det ingen grunn til å slappe av på smittevernreglene. Både i verkstedet og i kaffebaren er det hengt opp oppslag om hvordan vi skal forholde odd. Følg disse reglene!

 

Sak 2 – 2020: Me 109 – Åpning av utstilling.

En endelig dato er ennå ikke fastsatt, men slik det ser ut blir det mest sannsynlig i oktober i stedet for september som tidligere antydet.

 

Sak 3 – 2020: Invitasjon til «Roll out» på Sola.

Slik situasjonen er med tanke på smittefaren for Corona viruset, kommer ingen fra BLHF til å reise til Sola i sakens anledning.

Vi kan bare beklage, og sender i stedet våre hjertelige gratulasjoner.

 

Sak 4 – 2020: Tida framover.

 • Når Me 109 er ferdig, tas vingene av og flyet lagres midlertidig til det skal inn i den midlertidige utstillingen.
 • Verkstedet ryddes.
 • Ubrukte Me 109 deler registreres.

 

Sak 5 – 2020: Kommende prosjekter.

A. Gjøre Norseman ferdig.

 • Bygge siste vingen. Mange deler er allerede laget.
 • Gjøre ferdig innvendig. Skroget skal ikke trekkes.
 • Få flyet opp på flottørene.

 B. Begynne jobbingen med restaurering av «Larsen».

 • Samle inn manglende deler og dokumentasjon.

 

C: Museet er tilbudt å kjøpe et rammeverk til en Piper Cub. Hva skal skje med flyet om det blir innkjøpt?

 • Skal det bygges opp og henges oppe under taket?
 • Eller skal det opp i lufta som noen har ønske om. Det blir to helt forskjellige utfordringer.

Sak 6 – 2020: Utstillingen av Me 109.

 • Kari Åsjord jobber med bilder til Me 109 -utstillingen. Foreningen skal hjelpe henne med bilder fra prosjektet. Vi har mye å ta av.
 • Tekster til Me 109 utstillingen. Foreningen har fått tilsende et utkast til tekster fra Olav Gynnild. Tekstene ble diskutert og grundig gjennomgått. Vårt syn skal legges fram på et senere avtalt møte.

 

Sak 7 - 2020: Til orientering.

 • På grunn av faren for Coronasmitte er grillkvelden utsatt til etter sommerferien.
 • Kontingenten ble forsinket i utsendelsen, men er nå sendt ut og pengene er allerede på vei inn.

 

Bodø, 17. juni 2020

 

Arvid Martinussen

 

 

Årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening

27. februar 2020

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling:

 • Innkallingen godkjent.

 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent:

 • Ordstyrer: Gunnar Koch
 • Referent: Arvid Martinussen

 

Sak 3: Underskrive protokollen:

 • Bård Skålbones
 • John Skogøy

 

Sak 4: Årsberetningen:

 • Årsberetningen ble godkjent med følgende endring:
 • Teknisk leder utgår. Tidligere Teknisk leder, Alf Staurvik, fortsetter som vanlig styremedlem.
 • John Skogøy påtar seg ansvaret for vedlikehold av, og tilsyn med håndverktøyet.

 

Sak 5: Behandling av regnskap for 2019:

 • Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 6: Innkomne saker:

 • Det var ingen innkomne saker.

 

Sak 7: Fastsetting av kontingent:

 • Styrets forslag: Kontingenten settes til kr. 250 pr år.
 • Forslaget vedtatt.

 

Sak 8: Budsjett:

 • Kasserer gikk gjennom postene på budsjettet. Foreningen har god økonomi.
 • Budsjettet godkjent.

 

Sak 9: Valg:

Valgkomiteens innstilling ble godtatt.

 

Styret for 2020 blir som følger:

 • Formann Gunnar Koch, 2 år igjen
 • Nestformann Geir Lauritsen, 1 år igjen
 • Sekretær Arvid Martinussen, 2 år igjen
 • Kasserer Gunnar Koch, 2 år igjen
 • Styremedlem Alf Staurvik, 1 år igjen
 • Styremedlem Per Morten Wik, 2 år igjen
 • Styremedlem Torgeir Aanesen, 1 år igjen
 • Varamedlem Kjell Fransplass, 2 år igjen
 • Varamedlem Bård Skålbones, 1 år igjen

 

 

Andre verv:

 • Valgkomite: Rune Klepp og Bård Skålbones.
 • Revisor: Eva Leivseth

 

På slutten av møtet ble det uttrykt bekymring for at bare en håndfull eller to av en medlemsmasse på rundt 200 møter opp på årsmøtet. Det er en betenkelig utvikling.

 

 Bodø, 29. februar 2020.                                                                         Bodø, 29. februar 2020

 

 

John Skogøy                                                                                           Bård Skålbones

 

 

 

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 2. des. 2019.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800. 

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Bård Skålbones
 • Geir Lauritzen
 • Per Morten Wik

 

 

Sak 17- 2019. Juleavslutning.

Juleavslutningen blir i kaffebaren mandag 16. desember kl. 1900.

 

Sak 18 – 2019. Årsmøte.

 • Datoen for Årsmøtet 2020 fastsettes til torsdag 27. februar.
 • Møtet holdes i kaffebaren i Olav V gt 120, og begynner kl. 1900.
 • Møtet skal bekjentgjøres 4 uker på forhånd.
 • Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 14 dager før møtet avholdes.

 

Sak 19 – 2019. Innkjøp av arbeidsutrustning.

 • Det er inngått avtale med BOPRO om innkjøp av vernesko, arbeidsjakke, arbeidsbukse, genser og vest. Avtalen gjelder for de som arbeider i verkstedet.
 • Verneskoene må den enkelte ta ut ved personlig fremmøte på BOPRO.
 • Det øvrige blir bestilt opp til verkstedet ut fra antall og størrelser.
 • Vesten skal brukes ved arrangementer som vi er med på, for å vise hvem vi representerer.

 

Sak 20 – 2019. Økonomi.

Foreningen har av og til av praktiske grunner, lagt ut penger for begge museene. Kassereren sender i disse dager ut oversikt over utleggene med et ønske til partene om tilbakebetaling.

 

Bodø 3. desember 2019. 

 

Arvid Martinussen

ref

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 30. sept. 2019.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800. 

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Bård Skålbones
 • Geir Lauritzen
 • Kjell Fransplass

 

 

Sak 11 – 2019: Radonmåling.

Til orientering: Det er foretatt radonmålinger i Satelitten. Målingene viser forekomst av radon i Kaffebaren, men godt under faregrensen. Som «føre var» tiltak anbefales en god utlufting, gjerne daglig, inntil det blir montert mekanisk ventilasjon.

 

Sak 12 ­- 2019: Fagseminar 2019 på Kjeller.

 • Fra BLHF drar Gunnar og Bård
 • Norsk Luftfartsmuseum (NL) gir et reisetilskudd på til sammen 4000 kr.
 • Ytterlige nødvendige utgifter i forbindelse med seminaret dekkes av BLHF.

 

Sak 13 ­– 2019: Bil fra Avinor.

Til Orientering: NL har «arvet» en bil fra Avinor. Bilen synes ved første øyekast å være i brukbar stand. Dersom den registreres, kan den benyttes av museet og Satelitten. Det vil spare privatbilene som i dag blir brukt til all slags transport. Utgiftene dekkes av museet.

 

Sak 14 – 2019: Bruk av tilskuddet fra Avinor.

Det er gitt klarsignal til å bruke av de 500 000 som Avinor har gitt som støtte til frivillig arbeid for inneværende år.

 • Spitfire Foundation, avd. Bodø, har etter søknad fått 100 000 kr i støtte til oppbygging av ny motor og propeller til Saab Safir.
 • Videre på ønskelista vår står bedre arbeidslys i verkstedet. De gamle armaturene bør skiftes ut, ikke bare rengjøres. HMS-tiltak.
 • Få liv i utelysene. Is og mørke er ingen god kombinasjon. HMS- tiltak.
 • Innkjøp av oppvaskmaskin av hygieniske grunner. HMS-tiltak.
 • Sette opp liste over verktøy som må kasseres og erstattes.
 • Ønsker om innkjøp av nytt verktøy.

Arbeidstøy:

 • Genser med BLHF logo lik den vi har i dag.
 • Arbeidsbukse og ditto jakke, noe i likhet med forsvarets arbeidsuniforn i snitt og kvalitet.
 • Vest til bruk i museet når vi jobber for museet, og med påtrykk som viser hvem vi representerer.

 

 

Sak 15 – 2019: CD-samlingen.

Til orientering: Kjell går gjennom samlingen av CD-plater som står inne på kontoret Birger brukte.  Innholdet omhandler gamle fly. CD-ene blir sortert og innholdet lagt over på harddisk- sikkerhetskopiering.

 

 

Sak 16 – Modellflymotorer.

Da den nye utstillingen ble etablert ble utstillingen med modellflymotorer fjernet. Flere har i ettertid etterlyst den fordi man fant den svært interessant. For mange startet «Drømmen om å fly» med nettopp modeller og modellmotorer.

 • Vi vil finne ut hvor det er blitt av motorene og montrene de var utstilt i.
 • Særlig samlingen av David-Andersen sine motorer er bortimot unik, og et flott stykke norsk modellhistorie.
 • Vi er ikke overbevist om at de er forsvarlig oppbevart.

Vedtak: Vi ønsker utstillingen tilbake i museet, der den etter vår mening hører hjemme.

 

 

 

Bodø 2. oktober 2019

 

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.

Mandag 12. august 2019.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800.

 

Sak 9 -2019: Eiendomsforhold til innsamlet materiale.

BLHF sine medlemmer har i årevis samlet inn mengder av store og små gjenstander med tanke på at de skulle komme begge museene til gode. Nå er spørsmålet om eierforhold kommet opp, og saken er blitt behandlet i styret.

Følgende ble vedtatt: BLHF gjør ikke krav på eierskap til noen av de innsamlede gjenstandene. Fra vår side ansees de som museenes eiendom.

 

Sak 10 – 2019: Tirsdagsjobbing.

Høstsesongen starter opp fra og med tirsdag 20. august.

 

Bodø 15. august 2019.

 

Arvid Martinussen

Styremøte i BLHF.

Mandag 29. april 2019.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800. 

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Geir Lauritzen
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass

 

 

Sak 7 – 2019. Møte mellom direktør og BLHF angående anvendelse av tilskudd frivillige fra Avinor.

Direktøren viste til samarbeidsavtalen mellom NL og Avinor fra 2019.

Her er noen av punktene som ble diskutert:

 • Hvordan pengene kunne tenkes brukt.
 • Behov for eget regnskap? Ja!
 • Nødvendigheten av et årlig budsjett basert på et skikkelig forarbeid.
 • Frivillig arbeid foregår ikke bare i verkstedet.
 • Hvilke behov og utfordringer vi så for oss.
 • Skal pengene brukes til å lønn? Nei!
 • Kjøp av nytt verktøy – erstatte gammelt og utslitt.
 • Rekruttering og opplæring.

Arbeidet skal tas opp og videreføres til høsten.

 

Sak 8 – 2019.Orienteringssaker.

 1. BLHF har fått hentet en god del saker, bøker, harddisker, elektronikkdeler m.m, i dødsboet etter Stein Ivar Moe. Gjenstandene skal gjennomgås og i den forbindelse vurderes hva vi ønsker å ta vare på.
 2. Nye papirer blir sendt inn for oppdatering i Brønnøysundregistret.
 3. Kontingenten er begynt å komme inn. Inngangen på nåværende tidspunkt omtrent som tidligere år.

 

Bodø 30. april 2019

 

Arvid Martinussen

 

 

Bodø luftfartshistoriske Forening

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET 28.2.2019

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

 

Sak 2: Ordstyrer og referent:

Formannen ble valgt til ordstyrer, og Per Morten Wik til referent.

 

Sak 3: Underskrivere til protokollen

Roy Rusten og John Skogøy  ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Sak 4: Årsberetning

Årsberetningen ble godkjent.

 

Sak 5: Regnskap

Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 6: Kontingent for 2019

Kontingenten ble vedtatt uendret, kr 250,-.

 

Sak 8: Budsjett

Utgifter og inntekter ble vedtatt holdt innen de samme rammer som i 2018.

 

Sak 9: Valg

 

Formann                         Gunnar Koch                               ikke på valg, 1 år igjen
Nestformann                Geir Lauritzen                             nyvalg, 2 år
Styremedlem                Arvid Martinussen                     ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem                Torgeir Aanesen                         gjenvalg, 2 år
Styremedlem                Per Morten Wik                          ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem                Alf Staurvik                                  gjenvalg, 2 år
Kasserer                          Gunnar Koch                               ikke på valg, 1 år igjen

Varamedlem                 Bård Skålbones                           nyvalg, 2 år
Varamedlem                 Kjell Fransplass                           ikke på valg, 1 år igjen
Revisor                            Eva Leivseth                                 1 år
Valgkomitee                  Bård Skålbones                           gjenvalg, 2 år
Valgkomitee                  Rune Klepp                                  ikke på valg, 1 år igjen 

Referent Per Morten Wik

John Skogøy                                                                         Roy Rusten

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 7. januar 2019.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800.

  Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Per Stoltenberg

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass
 • Per Morten Wik
 • Alf Staurvik

 

 

 

Sak 1 – 2019: Årsmøte 2019.

 

 • Datoen for årsmøtet 2019 settes til torsdag 28. februar.

 

 • Årsmøtet holdes i kaffebaren i Olav 5. gt. 120 kl 1900.

 

 • Saker til årsmøtet må være inne senest to uker før møtet avholdes.

 

 • Liste over hvem som er på valg og hvem som har ett år igjen legges ved.

 

 

Sak 2 – 2019. Dugnadstimer 2018.

Regnskapet viser ar det ble utført 6075 dugnadstimer i 2018. Det er en økning på knappe 100 fra året før.

 

Sak 3 – 2019. Innkjøp av radio til verkstedet. 

Ketil har kjøpt en radio til verkstedet.

 

Sak 4 – 2019: Økonomi.

Restsummen som museet har vært skyldig BLHF i forbindelse med restaureringen av Norseman er blitt innbetalt til vår konto.

 

Bodø 7. januar 2019. 

 

Arvid Martinussen

ref

 

 

 

Vedlegg:

 

Sak 9: Valg

 

Følgende ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling:

 

Formann                  Gunnar Koch                       gjenvalgt, 2 år
Nestformann          Per Stoltenberg                  et år igjen
styremedlem          Arvid Martinussen             gjenvalgt, 2 år
styremedlem          Torgeir Aanesen                et år igjen
styremedlem          Per Morten Wik                 nyvalgt, 2 år
kasserer                   Gunnar Koch                       gjenvalgt, 2 år
styremedlem          Alf Staurvik                         gjenvalgt, 1 år 

Varamedlem           Ketil Lunde                          gjenvalgt, 1 år
Varamedlem           Kjell Fransplass                   nyvalgt, 2 år

revisor                      Eva Leivseth                        gjenvalg, 1 år 

valgkomitee            Bård Skålbones                  et år igjen
Valgkomitee            Rune Klepp                          gjenvalgt, 2 år