Referater


Referater fra styremøter og årsmøter. 

 

Referatene fra styremøtene og årsmøtene blir lagt ut på denne siden. Vi forbeholder oss likevel retten til å sladde i referatet når vi mener at stoffet er av en slik karakter at det kan oppfattes som følsomt materiale. 

Styret har satt opp månedlige styremøter første mandag i måneden unntatt sommermånedene juli og august, og det programmet prøver vi å følge.


x


Bodø luftfartshistoriske Forening

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET 28.2.2019

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

 

Sak 2: Ordstyrer og referent:

Formannen ble valgt til ordstyrer, og Per Morten Wik til referent.

 

Sak 3: Underskrivere til protokollen

Roy Rusten og John Skogøy  ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Sak 4: Årsberetning

Årsberetningen ble godkjent.

 

Sak 5: Regnskap

Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 6: Kontingent for 2019

Kontingenten ble vedtatt uendret, kr 250,-.

 

Sak 8: Budsjett

Utgifter og inntekter ble vedtatt holdt innen de samme rammer som i 2018.

 

Sak 9: Valg

 

Formann                         Gunnar Koch                               ikke på valg, 1 år igjen

Nestformann                Geir Lauritzen                             nyvalg, 2 år

Styremedlem                Arvid Martinussen                     ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem                Torgeir Aanesen                         gjenvalg, 2 år

Styremedlem                Per Morten Wik                          ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem                Alf Staurvik                                  gjenvalg, 2 år

Kasserer                          Gunnar Koch                               ikke på valg, 1 år igjen

 

Varamedlem                 Bård Skålbones                           nyvalg, 2 år

Varamedlem                 Kjell Fransplass                           ikke på valg, 1 år igjen

Revisor                            Eva Leivseth                                 1 år

Valgkomitee                  Bård Skålbones                           gjenvalg, 2 år

Valgkomitee                  Rune Klepp                                  ikke på valg, 1 år igjen

 

Referent Per Morten Wik

 

 

 

John Skogøy                                                                         Roy Rusten

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 7. januar 2019.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

  Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Per Stoltenberg

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass
 • Per Morten Wik
 • Alf Staurvik

 

 

 

Sak 1 – 2019: Årsmøte 2019.

 

 • Datoen for årsmøtet 2019 settes til torsdag 28. februar.

 

 • Årsmøtet holdes i kaffebaren i Olav 5. gt. 120 kl 1900.

 

 • Saker til årsmøtet må være inne senest to uker før møtet avholdes.

 

 • Liste over hvem som er på valg og hvem som har ett år igjen legges ved.

 

 

Sak 2 – 2019. Dugnadstimer 2018.

 

Regnskapet viser ar det ble utført 6075 dugnadstimer i 2018. Det er en økning på knappe 100 fra året før.

 

 

Sak 3 – 2019. Innkjøp av radio til verkstedet. 

 

Ketil har kjøpt en radio til verkstedet.

 

 

Sak 4 – 2019: Økonomi.

 

Restsummen som museet har vært skyldig BLHF i forbindelse med restaureringen av Norseman er blitt innbetalt til vår konto.

 

 

Bodø 7. januar 2019. 

 

Arvid Martinussen

ref

 

 

 

Vedlegg:

 

Sak 9: Valg

 

Følgende ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling:

 

Formann                  Gunnar Koch                       gjenvalgt, 2 år

Nestformann          Per Stoltenberg                  et år igjen

styremedlem          Arvid Martinussen             gjenvalgt, 2 år

styremedlem          Torgeir Aanesen                et år igjen

styremedlem          Per Morten Wik                 nyvalgt, 2 år

kasserer                   Gunnar Koch                       gjenvalgt, 2 år

styremedlem          Alf Staurvik                         gjenvalgt, 1 år

 

Varamedlem           Ketil Lunde                          gjenvalgt, 1 år

Varamedlem           Kjell Fransplass                   nyvalgt, 2 år

 

revisor                      Eva Leivseth                        gjenvalg, 1 år

 

valgkomitee            Bård Skålbones                  et år igjen

Valgkomitee            Rune Klepp                          gjenvalgt, 2 år