Referater


Referater fra styremøter og årsmøter. 

 

Referatene fra styremøtene og årsmøtene blir lagt ut på denne siden. Vi forbeholder oss likevel retten til å sladde i referatet når vi mener at stoffet er av en slik karakter at det kan oppfattes som følsomt materiale. 

Styret har satt opp månedlige styremøter første mandag i måneden unntatt sommermånedene juli og august, og det programmet prøver vi å følge.


x


Styremøte i BLHF.

Mandag 12. august 2019.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

 

 

Sak 9 -2019: Eiendomsforhold til innsamlet materiale.

BLHF sine medlemmer har i årevis samlet inn mengder av store og små gjenstander med tanke på at de skulle komme begge museene til gode. Nå er spørsmålet om eierforhold kommet opp, og saken er blitt behandlet i styret.

Følgende ble vedtatt: BLHF gjør ikke krav på eierskap til noen av de innsamlede gjenstandene. Fra vår side ansees de som museenes eiendom.

 

Sak 10 – 2019: Tirsdagsjobbing.

Høstsesongen starter opp fra og med tirsdag 20. august.

 

Bodø 15. august 2019.

 

Arvid Martinussen

Styremøte i BLHF.

Mandag 29. april 2019.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Geir Lauritzen
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass

 

 

Sak 7 – 2019. Møte mellom direktør og BLHF angående anvendelse av tilskudd frivillige fra Avinor.

Direktøren viste til samarbeidsavtalen mellom NL og Avinor fra 2019.

Her er noen av punktene som ble diskutert:

 • Hvordan pengene kunne tenkes brukt.
 • Behov for eget regnskap? Ja!
 • Nødvendigheten av et årlig budsjett basert på et skikkelig forarbeid.
 • Frivillig arbeid foregår ikke bare i verkstedet.
 • Hvilke behov og utfordringer vi så for oss.
 • Skal pengene brukes til å lønn? Nei!
 • Kjøp av nytt verktøy – erstatte gammelt og utslitt.
 • Rekruttering og opplæring.

Arbeidet skal tas opp og videreføres til høsten.

 

Sak 8 – 2019.Orienteringssaker.

 1. BLHF har fått hentet en god del saker, bøker, harddisker, elektronikkdeler m.m, i dødsboet etter Stein Ivar Moe. Gjenstandene skal gjennomgås og i den forbindelse vurderes hva vi ønsker å ta vare på.
 2. Nye papirer blir sendt inn for oppdatering i Brønnøysundregistret.
 3. Kontingenten er begynt å komme inn. Inngangen på nåværende tidspunkt omtrent som tidligere år.

 

Bodø 30. april 2019

 

Arvid Martinussen

 

 

Bodø luftfartshistoriske Forening

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET 28.2.2019

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

 

Sak 2: Ordstyrer og referent:

Formannen ble valgt til ordstyrer, og Per Morten Wik til referent.

 

Sak 3: Underskrivere til protokollen

Roy Rusten og John Skogøy  ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Sak 4: Årsberetning

Årsberetningen ble godkjent.

 

Sak 5: Regnskap

Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 6: Kontingent for 2019

Kontingenten ble vedtatt uendret, kr 250,-.

 

Sak 8: Budsjett

Utgifter og inntekter ble vedtatt holdt innen de samme rammer som i 2018.

 

Sak 9: Valg

 

Formann                         Gunnar Koch                               ikke på valg, 1 år igjen

Nestformann                Geir Lauritzen                             nyvalg, 2 år

Styremedlem                Arvid Martinussen                     ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem                Torgeir Aanesen                         gjenvalg, 2 år

Styremedlem                Per Morten Wik                          ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem                Alf Staurvik                                  gjenvalg, 2 år

Kasserer                          Gunnar Koch                               ikke på valg, 1 år igjen

 

Varamedlem                 Bård Skålbones                           nyvalg, 2 år

Varamedlem                 Kjell Fransplass                           ikke på valg, 1 år igjen

Revisor                            Eva Leivseth                                 1 år

Valgkomitee                  Bård Skålbones                           gjenvalg, 2 år

Valgkomitee                  Rune Klepp                                  ikke på valg, 1 år igjen

 

Referent Per Morten Wik

 

 

 

John Skogøy                                                                         Roy Rusten

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 7. januar 2019.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

  Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Per Stoltenberg

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass
 • Per Morten Wik
 • Alf Staurvik

 

 

 

Sak 1 – 2019: Årsmøte 2019.

 

 • Datoen for årsmøtet 2019 settes til torsdag 28. februar.

 

 • Årsmøtet holdes i kaffebaren i Olav 5. gt. 120 kl 1900.

 

 • Saker til årsmøtet må være inne senest to uker før møtet avholdes.

 

 • Liste over hvem som er på valg og hvem som har ett år igjen legges ved.

 

 

Sak 2 – 2019. Dugnadstimer 2018.

 

Regnskapet viser ar det ble utført 6075 dugnadstimer i 2018. Det er en økning på knappe 100 fra året før.

 

 

Sak 3 – 2019. Innkjøp av radio til verkstedet. 

 

Ketil har kjøpt en radio til verkstedet.

 

 

Sak 4 – 2019: Økonomi.

 

Restsummen som museet har vært skyldig BLHF i forbindelse med restaureringen av Norseman er blitt innbetalt til vår konto.

 

 

Bodø 7. januar 2019. 

 

Arvid Martinussen

ref

 

 

 

Vedlegg:

 

Sak 9: Valg

 

Følgende ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling:

 

Formann                  Gunnar Koch                       gjenvalgt, 2 år

Nestformann          Per Stoltenberg                  et år igjen

styremedlem          Arvid Martinussen             gjenvalgt, 2 år

styremedlem          Torgeir Aanesen                et år igjen

styremedlem          Per Morten Wik                 nyvalgt, 2 år

kasserer                   Gunnar Koch                       gjenvalgt, 2 år

styremedlem          Alf Staurvik                         gjenvalgt, 1 år

 

Varamedlem           Ketil Lunde                          gjenvalgt, 1 år

Varamedlem           Kjell Fransplass                   nyvalgt, 2 år

 

revisor                      Eva Leivseth                        gjenvalg, 1 år

 

valgkomitee            Bård Skålbones                  et år igjen

Valgkomitee            Rune Klepp                          gjenvalgt, 2 år