Bilder av Storken

Fra Tor Nørstegård har vi fått bilder av aktivitetene rundt oppbyggingen av hans Fiesler Storch. I det siste har teamet installert vinduene i cockpit (28 stk). Disse er sydd på plass mot duken. Det gjenstår å lime kanteband på innsiden for ytterligere å forsegle vinduene. Siden det kun er plass til en person når det jobbes i cockpit så er Eivind Svenningsen opptatt med å installere utvendige detaljer.

Arild Tveit er nå nesten ferdig med å bygge om spenningsregulatoren. (Ny elektronikk plasseres inne i skallet av den originale.) Når Arild er ferdig med dette så er det elektriske i flykroppen gjort ferdig. Det gjenstår kun det elektriske i motorrommet.

Imponerende flott arbeid!

           

Tor Nørstegård reports about the activities with the restoration of his (to be) flyable Fiesler Storch. Last days the team has installed all the 28 cockpit windows. These are stitched to the canvas sides. Still left to do is to put pinking tapes to the inside for sealing off the window edges.              

Because there is space only for one person in the cockpit when working, Eivind Svenningsen is busy installing details to the outside of the fuselage.

Arild Tveit is almost ready with the modification of the voltage regulator. (New electronics inside the old shell.) When done, Arild has finished the entire electrical system in the fuselage except  for the engine bay!

Really impressiv!          

Vinduene er sydd fast til duken
Flott betrekningsjobb!
Nyrestaurert elektronikk på bordet
Mange uttak til motoren vises på Fire Wall'en