Olav Kyrre

 

Motor til Olav Kyrre.

   
  Da Olav kyrre kom til Bodø var det uten motorer. På et verksted i Skotland kom et av våre reisende medlemmer over denne motoren, akkurat den vi manglet. Verkstedet hadde ikke bruk for den, og dersom vi betalte frakta skulle vi få den. Motoren er nå på plass i Bodø, og skal med tiden inn i venstre motor-nacelle.

 

Avdukningen av Olav Kyrre

   

 

   

Program:

kl 14:00        Avduking av "Olav Kyrre"

kl 15:00        Foredrag i museets auditorium om "Norsk Luftfart i et kulturhistorisk perspektiv" og "Historien bak  Braathens SAFE overgang til jetfly.

kl 18:00        Foredrag ved Tord Tangvik: "52 år i cockpit".

 

   

 Foreningens medlemmer har av Norsk Luftfartsmuseum fått invitasjon til avdukingen av "Olav Kyrre", et fly vi har gjordt mye arbeid på. Museet skriver i invitasjonen:

"I 2003 kjøpte Norsk Luftfartsmuseum Fokker F.28 Fellowship "Olav Kyrre", et av de første jetflyene til Braathens SAFE, av et flyselskap i Peru. Flyet er nå restaurert og en del av våre utstillinger. "Olav Kyrre" kom første gang til Norge 3. mars 1969 som et av Braathens SAFE første jetfly, skreddersydd for innenlands trafikk. Det representerer overgangen fra propellfly til jetfly på vårt stamrutenett, samt konkurransen mellom SAS og Braathens SAFE på norske innenlands flyruter."

 

     

 Fra avdukningssermonien.

Hjemhentingen og restaureringen av maskinen som en gang var "Olav Kyrre" var et omfatende prosjekt. Det hadde ikke latt seg gjennomføre dersom NL ikke hadde fått økonomisk støtte utenfra. Bidrag fra Nordlandsbanken, Kulturfondet og SDN gjorde det hele mulig.

Flyet er interessant av flere årsaker: Det var den første F-28 i verden som ble satt inn i regulær rutetrafikk, det markerte Braatens SAFE's inntreden i jetalderen, det var første jet passasjerfly til Kirkenes og til Svalbard Lufthavn, Longyearbyen og første fly fra Braathens som landet i Adventsdalen, Svalbard.

Sin vanlige arbeidsdag hadde maskinen på innenriks-rutene i Norge, mens det i helgene fløy charter-turister til f.eks. Mallorca.

 

 

 

 Rundt 2000 arbeidstimer gikk med før "Olav Kyrre" var såpass presentabel at den kunne stilles ut på NL. En god del av arbeidet er utført av medlemmer av BLHF under ledelse av konservator Birge Larsen, som hadde det tekniske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Ennå mangler en del detaljer som NL er på jakt etter, men det får komme litt etter litt. Det viktigste er at et verdifult stykke luftfarts- og kulturhistorie er tatt godt vare på.

Gratulerer Norsk Luftfartsmuseum for godt utført arbeid!

     

Over og til høyre: Direktør ved NL, Sven Scheiderbauer hilser gjestene velkommen, og introduserer Else Braathen, som skal foreta avdukingen. Hun på sin side syntes det var flott at "Olav Kyrre" var tatt vare på, takket for oppdraget og foresto avdukingen.

 

 

 

   
 

Over: Arvid Tellemann, prosjektansvarlig ved NL, forteller om "Prosjekt Olav Kyrre".

 

 

Bodøs varaordfører, Kirsten Hasvold, overrakte blomster fra Bodø kommune.

 

Over: Det var ganske fullt med gjester på brua opp til galleriet. Anslagsvis 50-60 besøkende overvar avdukingen.

 

Over: Noen av veteranene fra Braathen SAFE benket seg på "Pensjonistbenken". De ga uttrykk for at det var prisverdig at NL hadde tatt vare på et så fint minne fra deres fordums arbeidsplass.

Disse hadde arbeidet sammen i Stavanger, og syntes det var alle tiders å møtes under slike omstendigheter.

 

        

Over: Disse pensjonistene hadde en umiskjennelig dialekt som tydet på at de hadde bak seg et lengre opphold i Midt-Norge.

Det var en munter gjeng som satt og så på en film som omhandlet hendelser og milepæler i Braathen SAFE.

Kommentaren var: "Hva het han, hvor jobbet han, hvem ble hun gift med"? Skikkelig mimrestund!!

 

 

Over: Else og Bjørn Braathen foran en tauetraktor for bagasjetraller som NL har fått og restaurert. Traktoren var i bruk på Røros flyplass.

  Til venstre: Den som det hele dreide seg om: "Olav Kyrre".