Referat 2010

Styremøte i BLHF.

Mandag 29. november 2010.

 

Sak 39 – 2010. Avtale mellom Norsk Luftfartssenter Bodø as og Bodø Luftfartshistoriske forening.

 • Det var utarbeidet et utkast som ble diskutert, og noen rettelser og tilføyelser ble gjort.
 • Utkastet oversendes Norsk Luftfartsmuseum for videre behandling.
 • To utsendinger fra BLHF deltar på møtene med NL.

Sak 40 – 2010: Nytt medlemsmøte – ”Gul 3”.

 • På grunn av tidspress flyttes møtet til over nyttår.

Sak 41 – 2010: Tidspunkt for årsmøtet 2011.

 • Årsmøtet avvikles i uke 9, 2011.

Sak 42 – 2010: Julemat.

 • Jule mat for de som jobber frivillig på verkstedet, sløyfes i år.

Sak 43 – 2010: Retur av lånt utstyr til utstilling.

 • Den personlige gaven som flymiljøet i Bodø ga til flygeren, som i sin tid ble hengende i høyspentlinjen over Tysfjorden i flyet sitt, returneres i disse dager til familien i Sverige.
 • Før returen skal gaven fotograferes og en plakat lages. Plakaten erstatter gaven i utstillingen.

Arvid Martinussen

sek

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 6. september 2010.

  

Birger Larsen møtte for Norsk Luftfartsmuseum.

 

Sak 28 – 2010. Medlemsmøte.

12. oktober arrangerer Bodø Luftfartshistoriske Forening i samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum møte for medlemmer og andre interesserte i auditoriet NL.

Truls Bringslimark skal fortelle om oppstarten av SAS’ sine flyvninger over Nordpolen, og Bodøs rolle i denne sammenhengen.

Det skal lages en egen invitasjon som sendes ut via de kanalene som vi tidligere har benyttet.

Forslag til medlemsmøte nr. 2 høsten 2010:

 

 • Tidspunk blir 17. eller 24.november .
 • Tema Me 109 Gelbe.
 • Operasjoner i Norge.
 • Hevingen.
 • Prosjektet videre.

 

Sak 29 – 2010. Hva med Luftposten?

Vi lager et hefte som omhandler de viktigste begivenhetene så langt dette året. Dette heftet deler vi ut på medlemsmøtet 12. oktober.

 

Sak 30 – 2010. Økonomi.

I kassererens fravær ga formannen en kort orientering om økonomien. Ingen store uforutsette utgifter så langt, og kontingentinngangen som forventet.

 

Sak 31 – 2010. Orientering v/konservator Birger Larsen

FW 190.

 • Deler av FW 190 som ble hevet i sommer skal en snartur til Ungarn for at de der skal lage en jig, for så å kunne kopiere og lage nye deler.
 • Vingen kan påbegynnes i oktober.
 • Deler er sendt, mens vingen sendes hel.

 

Gruppen på Mo i Rana:

 • Har fått gode lokaler i Industriparken.
 • Har god tilgang på verktøy og utstyr.
 • Skal få oppgave tilsendt, og kanskje et besøk fra BLHF i slutten av september.

 

FW 200 Condor:

 • Bakkropp til Condor forsøkt hevet utenfor Dyrøya i sommer.
 • Halen kom opp, mens deler av bakkroppen falt av under hevingen.
 • Restene skal heves snarest og det hele sendes til Hamburg hvor de blir tatt vare på og brukt som maler til oppbyggingen av en ”ny” Condor.

 

Sak 32 – 2010. Referat fra styremøte NL.

Formannen ga et kort referat fra siste styremøte i NL.

 

Sak 33 – 2010. Elevene på Flyfag.

 

Gunnar tar kontakt med Flyfag og avtaler tidspunkt for en orientering om BLHF og en omvisning.

 

Sak 34 – 2010. Div.

 • De som bruker den nye datamaskinen avtaler organisering av felles mapper.
 • Vi setter av tid til en sosial sammenkomst nærmere jul.

 

Arvid Martinussen

sek

 

 

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 7. juni 2010.

 

Sak 25- 2010. Luftsportens dag lørdag 12. juni.

Luftsportens dag arrangeres i år av Luftfartsforum, Forsvaret og Avinor. Samarbeidspartner og sponsor er City Nord. NL er ikke medarrangør dette året.

 • Arrangementet åpnes for publikum kl. 1100.
 • Programmet starter kl. 1200.
 • Verkstedet i Olav V gt 120 skal være åpent for publikum, og BLHF stiller med guider og hjelper til med utstilling.
 • Hovedattraksjoner blir de flyene som nylig er hevet: FW 190 og Me 109. I tillegg har vi Ju 88.
 • ”Før og etter-utstilling” av deler som er under behandling.
 • Fotoutstilling fra hevingen av Me 109 i Risværsundet , og videosløyfe fra samme heving på PC.

 

Sak 26- 2010. Budsjett.

Saken er fortsettelse fra møtet i mai.

 • Type PC og programvare er bestemt, og det gjenstår å få utstyret montert.
 • TV’en som står i kaffebaren kan sies opp. NL har ikke bruk for TV’en, så det er opp til BLHF om vi vil ha det eller ikke.
 • Drøftinger om fordeling av telefonutgifter gjenstår.

 

Sak 27- 2010. Orientering fra Birger Larsen.

En ”Hot spot” utstilling skal settes opp på NL. Emnet er Me 109.

 

Arvid Martinussen

sek

 

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 3. mai 2010.

 

Sak 21-2010. Orientering ved Birger Larsen.

 • Arbeidet med ”Billedgjenkjenning” begynner å ta form. Flere interesserte personer er kommet med.
 • 719-skvadronen: Tidligere ansatte fra skvadronen engasjerer seg i ”Bildegjenkjenning”.
 • Høsten 2010 er det oppstart med intervjurundet – kursing i forkant.

 

Heving av Me 109 som ligger i Risværsundet.

 • 12 personer har så langt meldt seg for å være med på arbeidet – også noen fra BLHF.

 

Uniformslager.

 • Delelagret i Olav V gt 120 er flyttet ut, og dermed er det gjort plass til et nytt uniformslager.
 • Medlemmer fra BLHF har stått for en god del av arbeidet.

 

Sak 22-2010. Budsjett.

Formannen la fram et utkast til budsjett.

 • Styret fant 3 poster som vi ønsker å forhandle med NL om.
 • Formannen tar postene opp med NL, og kommer tilbake til styret med et ferdigforhandlet forslag.

 

Sak 23-2010. Ny datamaskin til foreningskontoret.

Formannen får fullmakt av styret til å innhente pristilbud og sluttføre innkjøp av ny PC.

 

Sak 24-2010. Luftsportens dag 2010 - statusrapport.

 • Programmet er ikke helt klart i detalj enda, men innhold og aktører er på plass.
 • Bodø Luftsportsforum står som arrangør med City Nord som en tung samarbeidspartner.
 • BLHF vil holde åpent i verkstedet og ha utstilling utenfor. Detaljer bestemmes på neste styremøte.

 

Arvid Martinussen

sekretær

 

 

 

 

Styremøte i BLHF.

Torsdag 8. april 2010.

 

Sak12-2010. Økonomi.

 • Kontingentkrav er sendt ut.
 • På styremøtet i mai skal budsjettet for året 2010 drøftes.

 

 

Sak 13-2010. Møteplan.

Styremøter skal fortsatt holdes første mandag i måneden, samme tid og sted.

Datoer blir:

 • Mandag 3. mai
 • Mandag 7. juni
 • Sommerferie
 • Mandag 6. september
 • Mandag 4. oktober
 • Mandag 1. november
 • Mandag 6. desember

 

 

Sak 14-2010. Arbeidet bak kulissene til NL.

 • BLHF deltar på arrangementet som går av stabelen søndag 18. april mellom kl. 1200 og 1500.
 • Vi stiller med folk på verkstedet.

 

 

Sak 15-2010. Heving av Me 109 i Risværsundet.

Birger Larsen har bedt Arne Qvam prøve å skaffe sponsorer i forbindelse med hevingen av en ME 109 i Risværsundet.

Arne har kontaktet Statoils informasjonsdirektør Sverre Kojedal som har oppgitt to mulige kontakter for videre behandling. Arne oversender saken til formannen som koordinerer internt..

Styret ønsker ikke å bidra økonomisk i hevingsarbeidet.

 

Sak 16-2010. Vårhalvårets siste medlemsmøte.

Styret prøver å få til et møte med et sivilt tema, siden de foregående har vært konsentrert om krigstid.

Vi kommer tilbake med tidspunkt og tema når ting er i boks.

 

Sak 17-2010. Omtalen av Isfronten i Avisa Nordland.

Styret i BLHF ønsker å presisere at BLHF ikke på noe tidspunkt har vært involvert i det som sto i AN angående Isfronten.

 

Sak 18-2010. Luftsportens Dag.

 • Dato for arrangementet er lørdag 12. juni fra kl. 1200 til 1600.
 • Prosjektkoordinator er Rolf Liland.
 • BLHF skal delta, men på hvilken måte bestemmes av styret senere.

 

 

Sak 19-2010. Luftposten.

Styret har som målsetting å få blåst liv i Luftposten i løpet av høsten 2010. Det forutsetter at vi får kontakt med noen som kan være med å bidra i arbeidet med utgivelsen.

 

Sak 20-2010. Eventuelt.

Arne Qvam orienterte om Starfighter-foreningen, og arbeidet med å få Starfighteren luftdyktig og godkjent.

 

 

Arvid Martinussen

sekretær

 

 

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 1.februar 2010.

 

Sak 8 – 2010. Medlemsmøtet torsdag 4. februar 2010.

 

 • Opplegge rundt møtet ble gjennomgått og godkjent.
 • En kaffe-komité på to mann ble utnevnt.

 

Sak 9 – 2010. Årsmøtet.

 

 • For å få tid til å overholde frister og behandle eventuelle innkomne saker, ble datoen for årsmøtet skjøvet ut til torsdag 11. mars 2010.
 • Regnskapet for 2009 er klart for revisjon.
 • Valgkomiteen er i arbeid for å finne nye kandidater.
 • Formannen skriver årsrapporten.
 • Forslag til endring av vedtektene er under utarbeidelse. Sendes styret som eget vedlegg til uttalelse før det legges fram på årsmøtet.

 

Sak 10 – 2010. Medlemsmøte våren 2010.

 • Sittende styre overlater til det nye styret å fastsette dato og emne for et evt. medlemsmøte til våren.

 

Sak 11 – 2010. Konservator Birger Larsens orientering.

 

 1. Skattøramodellen.
 • Det er ønske om å få fullført modellen av Skattøra Sjøflyhavn, men før arbeidet settes i gang, må den ferdige modellen sikres plass i utstillingen på Norsk Luftfartsmuseum.

 

 • Når alt er klart, annonseres at modellgruppa er under opprettelse. Gruppa har allerede en leder.

 

2. Foto/dokumentasjon, ”Digitalt museum”.

 • BLHF har fra en av sine medlemmer fått overtatt et omfattende og interessant filmmateriale. Det er en god dokumentasjon av BLHF’s virksomhet, helt fra starten i Moloveien. Tanken er å få gått gjennom og digitalisert materialet, og satt sammen en liten video som viser historien til BLHF, og det som senere ble starten på Norsk Luftfartsmuseum.
 • Videoen kan bli en permanent del av utstillingen på NL.

 

3. Bildegjenkjenning.

 • Medlemmer og andre interesserte inviteres til et orienteringsmøte i Olav V gt.120 mandag 8. februar kl. 1030.

 

Vedtak: Etter At Knut Støre er ferdig med sitt foredrag, får Birger Larsen noen minutter til å orientere de om planene, og lodde stemningen blant de tilstedeværende.

 

 

 

Arvid Martinussen

sek

 

 

 

 

 

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 4. januar 2010.

 

 

Sak 1 – 2010: Medlemsmøte i BLHF om arkivarbeid i samarbeid med NL, og dato for møtet.

 • Dato og tid: Torsdag 9. februar 2010, kl. 1015 i Olav V gt 120.
 • Formål: Orientering om arbeidsoppgavene og opplegget, og å treffe de som arbeider på arkivet.
 • Kunngjøring: På medlemsmøtet 4. februar i auditoriet.

 

Sak 2 – 2010: Modellflyutstillingen. Må være ferdig til NL gjenåpner i slutten av januar 2010.

Gjenstående arbeidsoppgaver:

 • Braketter til noen motorer.
 • Teksting inne i montrene, litt korrektur.
 • Plassere ut radiostyringer.
 • Velge ut et representativt utvalg av modellflymotorer, i tillegg til David Andersen-motorene.

 

Sak 3 – 2010: Fagseminaret på Kjeller.

Formannen i BLHF drar.

 

Sak 4 – 2010: Oppløsningsparagraf, sak til årsmøtet 2010.

BLHF mangler en ”Oppløsningsparagraf” i sin lov etter at denne ble revidert.

I den opprinnelige loven var det en slik paragraf, men det er uklart hvorfor den ikke ble videreført i det nye lovverket. Spørsmålet er om den gamle paragrafen kan kopieres inn igjen.

 

En slik paragraf må inneholde:

 • Formalprosedyren ved en eventuell oppløsning.
 • Et testamente.

Saken tas opp på neste styremøte hvor den gamle paragrafen fremlegges til drøfting, og et forslag til oppløsningsparagraf fremlegges på årsmøtet.

 

 

Sak 5 – 2010: Årsmøte 2010.

Årsmøtet legges til torsdag 25. februar 2010. Klokkeslett fastsettes senere.

Stedet blir lokalene i Olav V gt. 120.

 

NB! Som en følge av at vi vil ha et styremøte like i forkant av årsmøtet, blir styremøtet 1. mars fremskjøvet til mandag 22. februar. Ingen forandring i tid og sted.

 

Sak 6 – 2010: Medlemsmøte i februar.

Møtet holdes i auditoriet på NL torsdag 4. februar med tema ”Bodø flyplass fra starten og fram til Nato-utbyggingen”. Det er altså 2. verdenskrig og årene like etter det skal settes fokus på.

 

Sak 7 – 2010: Drøfting av ”Et innlegg i debatten om BLHF’s fremtid”, forfattet av et medlem av styret.

Innlegget ble delt ut og drøftet ganske inngående.

 • Styret ønsker å bruke innlegget som en del av materialet i arbeidet med å utvikle BLHF videre.
 • Til neste styremøte skal det undersøkes hva det vil koste å utgi en kalender med flymotiver til neste år.

 

 

Bodø, 7. januar 2010.

 

 

Arvid Martinussen

Sek.