Berging av FW Condor- Kvitanosi

Focke Wulf, FW 200 C-4 Condor.

Werk No. 0140, kode F8+AK

Avdeling: I./KG 40  

 

Om kvelden 27. desember 1942 fløy en tysk Condor inn i fjellet Kvitanosi, som ligger i nærheten av Voss. Været var dårlig, men folk i området hadde oppservert et stort fly kretse i området med landingslysene på. Var det på utkikk etter en mulig nødlandingsplass?

 Flyet tok bakken i ei skråning som fører opp til toppen av fjellet Kvitanosi, som ligger gode 1400 m over havet. Da flyet tok bakken, slo det rundt før det ble liggende i skråninga. To av mannskapet på seks overlevde.

 Hva gjorde så flyet i området Voss? Trolig hadde dårlig vær på Værnes gjort at det var blitt omdirigert til Sola ved Stavanger. Før det kom så langt begynte drivstoffet å minke faretruende, slik at en utelanding var uunngåelig.

 Senere ble deler av verdi berget av tyskerne før de sprengte vraket. Mer om denne hendelsen kan du finne på www.trefall.com .  I årene etter krigen har vraket på Kvitanåsi vært målet for mange turgåere.

Det finnes ingen originale eller gjenoppbygde Condorer i verden. Derfor har Deutches Technikmuseum sammen med flere andre tunge aktører, gått sammen for å få bygd opp en til utstilling i Deutches Technikmuseum i Berlin. wwwdeutsches-­technikmuseumde  

Vraket på Kvitanosi har mange verdifulle deler som kan enten brukes eller kopieres til dette gjenoppbyggingsprosjektet. Etter forhandlinger med norske myndigheter har tyskerne fått lov til å hente ned de ytre vingepanelene, stabilisatoren og deler til roret. Bergingsoperasjonen foregikk 7. og 12. november 2009 ved hjelp av helikopter fra Fonnafly.

Øyvind Aandevik, mekaniker på Seaking på Sola, tidligere stasjonert på Banak, medlem av Bodø Luftfartshistoriske forening og en god medhjelper ved tidligere innhenting av vrakdeler i nord, har hatt en finger med i spillet også når det gjelder Condoren. Han har sendt oss bildene til denne artikkelen. Takk Øyvind.

   

In the evening on the 27th of December 1942 a German Condor crashed into the mountain Kvitanosi, located near Voss, located at the western part of Norway. The weather was bad, but people in the area had observed a large aircraft circling over the area with the landing lights on. Was it looking for a possible emergency landing site? 

The aircraft touched down in a slope leading up to the top of the mountain which is about 1400 m above sea level. When the plane hit the ground, it nosed over before it came to rest in the slope. Two of the crew of six survived.

  What did the plane do in the Voss area? Probably had bad weather at Værnes Airfield made it impossible to land there, and the plane had been redirected to Sola near Stavanger. Before it got so far it started to run out of fuel and had to make an emergency landing.

Later, some valuable parts were removed by the Germans before they blew up the wreck. More about this event can be found on www.trefall.com  After the war the wreck at Kvitanåsi has been a destination for many mountain hikers.

There is none original or rebuilt Condors in the world. Therefore, the Deutsches Technik Museum in Berlin, along with several other major companies, has joined forces to reconstruct one for exhibition at the Deutsche Technik Museum in Berlin. www.deutsches-technikmuseum.de

The wreck of Kvitanosi has many valuable parts that can either be used or copied for this reconstruction project. After negotiations with the Norwegian authorities the Germans have been allowed to bring down the outer wing panels, stabilizer and rudder parts. The rescue operation took place on the 7th and 12th of November 2009 by using a helicopter from Fonnafly.

Øyvind Aandevik, a mechanic at Sea King at Sola, formerly stationed at Banak, a member of Bodø Aviation Historical Society and a good helper at the former collection of the wreckages of the north, has been helpful when it comes to the Condor. He has sent us photos for this article. Thank you, Øyvind.

     

Vinteren er tydeligvis på vei oppe i fjellet. Det var således på tide at berginga ble utført nå.

 
     

 
     
 
     

Mange av delene, særlig de av jern, ser ut til å ha klart seg godt.

 

 

PS. Jeg har ikke glemt å snu bildene, husk flyet ligger opp ned. Vil du ha bildene rett, får du heller snu skjermen.

     
 
     
 

 Ikke mange hadde trodd at vingene skulle ut og fly igjen.

Gratis fjerning av snø er bonus når man bruker helikopter.

 

De som ønsker å vite mer om FW Condor kan klikke på lenken http://en.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_200

 

 

   

Lagt inn 21.11.2009

Foto: Øverst til venstre: Øyvind Aadnevik

Øvrige bilder: Ole Bjørn Sælensminde

Tekst: Arvid Martinussen