Leif Tronstad og norsk flyproduksjon

Curtiss Hawk i Little Norway,  Canada.

20.01.2015

              
Leif Tronstad og norsk flyindustri.

I forbindelse med TV-serien om sabotasjeaksjonen mot tungvannsproduksjonen på Vemork, er Leif Tronstad igjen et aktuelt navn. Det som er mindre kjent om ham, er den rollen han spilte i norsk flyindustri. Som dosent og senere professor ved NTH, kom han tidlig i kontakt med norsk aluminiumsindustri. Han mente at norsk industri ikke bare skulle nøye seg med å være råvareprodusent, men også produsere ferdigvarer i aluminium, og så på fly som en mulighet. På tretti-tallet skrev han flere faglig tunge tekniske artikler om flybygging i aluminium i ”Flynytt”. For å øke interessen for og kompetansen på flybygging blant norske ingeniører, hentet han inn Johan Koren Christie som foreleser på Norges Teknisk Høyskole. Christie hadde etter flyskolen studert flybygging i Tyskland, og avlagt eksamen som diplomingeniør med topp karakterer. Etterpå fikk han jobb som tegnesjef (konstruktør) ved Kjeller flyfabrikk.
      

Tronstad fikk ham til å skifte jobb til teknisk leder ved Trøndelag Flyavdeling, slik at han samtidig kunne forelese ved NTH. Rett før krigen var Tronstad medvirkende til at Kjeller Flyfabrikk, Strømmen Verksted og Nordisk Aluminiumsindustri i Holmestrand gikk sammen om flyproduksjon, og fulgte godt med i hvordan arbeidet gikk frem. De gjorde avtale om å produsere 40 Curtiss og 75 Hawk (P-36) på lisens, men produksjonen kom aldri i gang på grunn av krigen. Johan Koren Christie var ansatt i Nordisk Aluminium som prosjektleder. 9. april var han i Stockholm for å studere svensk flyproduksjon. Den dagen ble det bråstopp på prosjektet.