Fra "Gammelflyplassen"

Inn for landing fra vest på plankeflyplassen i Bodø. Utsikt mot bymarka og Saltenfjorden.

          

Byen og Hjertøyene oppe til høyre.

Rester av kamuflasjenettet henger ennå på denne Ju 88.

Det sto flere Ju 88 på flyplassen da de allierte kom. Flyene var brukt til bl.a. overvåking av kysten og havområdene utenfor. De ble også brukt til angrep på alliert skipstrafikk. I snuten har de noe som ligner på antenner. Det viser at flyene var utstyrt med radar, noe som ikke var helt vanlig på den tiden.

Det kan se ut som om flyene er utstyrt med stjernemotor. Det er de ikke. De har Jumo 211 motorer, V 12 med hengende sylindre. De runde cowlingene kommer av at radiatoren er rund og ligger rundt forparten av motoren.

På verkstedet til Norsk Luftfartsmuseum i Olav V gt. 120 holder vi på med å restaurere en Ju 88 og en Jumo 211 motor.


 

Jordvoller oppetter veggene til beskyttelse mot trykk og splinter. Tyskerne var forberedt på å bli angrepet. Lengst unna en tysk soldat.

Det var flere steder lagt ut skinner som man kunne frakte tyngre ting på. Vaktsoldaten kan se ut som en tysker ut fra lua og støvlene. Det var ikke uvanlig at tyskerne fortsatt sto for vaktholdet de forste dagene etter kapitulasjonen, inntil norske eller allierte soldater kunne overta. 

Spørsmål: Var tyskerne fortsatt på flyplassen da dere kom?

Alexander Drobowen: Tyskerne var på flyplassen og hadde forsåvidt fortsatt ledelsen der. Sporten var å gå bort til en tysker og be om å få hans Lugerpistol. Dette lykkes mange amerikanere med.

En Ju 88 i et splint-shelter. Her vises tydelig hvordan plankene er lagt ned. Langt bak og til venstre for sheltret skimtes hangaren som sto på Stormyra omtrent der hvor Shellstasjonen er i dag.

En avslappet amerikaner og en mer stram kar i engelsk battle dress? i samtale. Personen i battle dress kan være overlege Anton Gisle Johnson som var leder for Milorg i distriktet.

Denne havarerte Me 109 lå utenfor banen.