Oktober 2022

xx

28.10.2022

Dermed var siste flottøren ferdig malt, og nesen med samme farge som nesen til Rudolf.

Thus the last float was finished painting, and the nose is in the same color as  Rudolf's nose.

Fortøyningsfeste og typeskilt.

Mooring bracket and type plate.

Fotograf begge bildene: BårdSkålbones

13.10.2022.

Deler av flottørfestene er kommet på plass. Denne flottøren mangler maling på ene siden og støtfangeren i nesen.

Parts of the float fittings have been put in place. This float is missing paint on one side and the bumper in the nose.

Vi er kjent med rattlås på biler, men ikke på fly. Her er Bård i gang med å lage en "stikkelås". Når den er ferdig og montert kommer jeg tilbake til saken.

We are familiar with steering wheel locks on cars, but not on planes. Here Bård is in the process of making a "stick lock". When it is finished and installed, I will return to the case presenting some pictures.

Foto: Bård Skålbones

Låsen ferdig og montert. Den presser mot pedalene og er festet til stikka. Enkelt og greit.

The lock is not yet finished but tested. It presses against the pedals and is attached to the stick. A simple solution.

Ferdig! Ingen tegninger, men Bård laget det på øyemål ut fra noen gamle bilder. Godt jobba!

Finished!!

Nærbilde av det ferdig restaurerte røret for avfyring av signalpistolskudd.

  • Lokket på toppen av mekanismen fjernes.
  • Pistolmunningen stikkes ned i røret til det stopper.
  • Våpnet vris til det går i lås med røret. 
  • Skuddet kan avfyres.

Med pistolen låst til røret, unngår skytteren en svært så ubehagelig rekyl.

Foto: Bård Skålbones

Close-up of the fully restored tube for firing signal gun shots.

  1. The lid on top of the mechanism is removed.
  2. The muzzle of the gun is inserted into the tube until it stops.
  3. The weapon is twisted until it locks to the barrel.
  4. The shot can be fired.
  5. With the gun locked to the barrel, the shooter avoids a very unpleasant recoil.

12.10.2022

For noen dager siden besøkte jeg Karl Birczaks verksted i Hereg, Ungarn.  Vi har tidligere hatt et godt samarbeid med verkstedet. Karl døde for noen år siden. Nå har kona hans, Sophie, ansvaret for driften.

På verkstedet gjorde jeg et funn. På en hylle fant jeg til både min og Sophies store overraskelse en signalpistol-holder med rør til Norseman.  Denne delen har vi søkt etter i årevis.  Jeg fikk den med meg hjem, og den er på full fart inn i PAB.

Hilsen Gunnar

A few days ago I visited Karl Birczak's workshop in Hereg, Hungary. We have previously had good cooperation with this workshop. Karl died a few years ago. Now his wife, Sophie, oversees the operation.

At the workshop I made a discovery. On a shelf I found, to both mine and Sophie's great surprise, a signal gun holder with tube for the Norseman. We have been searching for this part for years. I brought it home, and it will be installed as soon as possible.

 

xxx

Nå er holderen og røret for signalpistolen restaurert og på plass. Ref. bilder fra Ungarn.
Hilsen Gunnar

Now the holder and tube for the signal gun have been restored and are in place. Ref. pictures from Hungary.