19. januar 2023

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

19.01.2023

Noen av elevene har åpnet nesen til "Tigeren" for å studere innholdet. Flyet blir brukt i undervisaningen og behandlet med forskiktighet.

Some of the students have opened the nose of the "Tiger" to study its contents. The aircraft is used for teaching and treated with care.

....

Politihelikopteret skal opp under taket for å gi gulvplass til Sea-King når den kommer. 

The police helicopter will have a new place in the exebition up under the roof to give the Sea-King floor space when it arrives.

Innleide spesialister fra England er kommet ens ærend for å henge opp politihelikoptret og sikre legehelikoptret. Her måles wirene ut.

Specialists from England have come on a mission to hang up the police helicopter and secure the Luft ambulanse helicopter. Here the wires are measured out.

Fire wirer skal festes til meiene på hver av maskinene og opp i takkonstruksjonene. Ingen skal lenger henge etter rotorakslingen. Når Sea-King er på plass er det forsent å gjøre noe med opphengene. Så her er det føre var som gjelder.

Four wires must be attached to the skids on each of the machines and up into the roof structures. None should hang from the rotor shaft anymore. When the Sea-King is in place, it is too late to do anything about the suspensions. So here it is caution that applies.

Politihelikopter opp i taljer.