Ju 88

JUNKERS JU-88 A-4

 

 

                                                                                                  

Bombefly med fire manns besetning.

Utviklingen av JU-88 startet i januar 1936. Allerede 21.desember 1936 tok den første prototypen av på sin første prøvetur. Det var Junkers sjefsprøveflyger «Flugkapitän» Kindermann som satt ved kontrollene. Flyet hadde sivilregistrering D-AQEN.

Flyet var utstyrt med 2 stk 1000 hk Daimler- Benz DB- 600Ao motorer. Denne prototypen, med betegnelsen V-1 havarerte etter en relativt kort levetid, men hadde allerede da bevist at konstruksjonen var vellykket og hadde lovende utsikter.

Videreutviklingen av dette flyet resulterte i flere prototyper og en totalproduksjon på 14780 JU-88.

Det var opprinnelig konstruert for høyde- og stupbombing, men det ble bygget varianter som fikk oppgaver på nær sagt alle områder under den annen verdenskrig.

Museets eksemplar er en JU-88A-4 Werke nr. 1478. Var utstyrt med to Jumo 211J-1 motorer på 1400 hk hver. Den hadde registrering 4D+AM og tilhørte

KG 30 «Adler Geschwader» med hjemmebase i Banak, Lakselv.

 

 

Etter å ha fløyet tom for drivstoff, havarerte flyet ved Refsbotn, mellom Hammerfest og Banak den 13 april 1942. Mannskapet hoppet ut i fallskjerm før flyet tok bakken. Flyet ble i 1988 ved hjelp av helikoptere fra Luftforsvarets 330 og 339 skvadron, fraktet ned til Banak Flystasjon, deretter tatt vare på og lagret ved forsvarsmuseets samling på Gardermoen.

Det ble bestemt at flyet ikke skulle restaureres, men utstilles i den tilstand det var i et diorama i Luftforsvarsmuseet ved Norsk Luftfartssenter i Bodø.

 

Tekniske data:

Vingespenn : 20 m

Lengde : 14,5 m

Høyde : 4,85 m

Vingeareal : 54,5 m²

Max vekt : 30,650 lbs (14000 kg)

Max fart : 295 mph (475 km)

Mannskap : 4

Motorer : 2 stk Jumo 211J-1,1400 hk hver                                                     

Bomber with four man crew.

The development of JU-88 began in January 1936. Already on the 21th of December 1936 the first prototype took off on its first test flight. It was Junkers chief test pilot "Flugkapitän» Kindermann who sat at the controls. The plane had civil registration D-AQEN.

The aircraft was equipped with 2 x 1000 hp Daimler Benz DB 600Ao engines. This prototype, designated V-1 crashed after a relatively short lifespan, but had already proved that the design was successful and had promising prospects.

Further development of this aircraft resulted in several prototypes and a total production 14780 JU-88.

It was originally designed for height- and dive bombing, but it was built several variants making it suitable for a lot of other missions.


The plane at the museum is a JU-88A-4 No. Werke. 1478. It was equipped with two Jumo 211J-1 engines of 1400 hp each. It had registration 4D + AM and belonged to KG 30 "Adler Geschwader", and was based at Banak, Lakselv.

After having run out of fuel, the plane crashed near by Refsbotn, between Hammerfest and Banak on April 13, 1942. The crew bailed out before the plane hit the ground. The aircraft was in 1988 transported down to Banak AFB, by using helicopters from the Air Force 330 and 339 Squadron, and stored at Defense Museum's collection at Gardermoen.

It was decided not restore the wreck, but exhibit it in a diorama at the Air Force Museum at the Norwegian Aviation Centre in Bodø.

 

                                                                                                                                                                                                     
            

I tillegg til det overnevnte flyet står det en annen Ju 88 på verkstedet. Dette flyet er under restaurering, og arbeidet er kommet ganske langt. 

In addition to the aircraft already mentioned, we have another Ju 88 that stands in our workshop and is under restoration. 

      Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_88