Medaljeoverrekkelse på Norsk Luftfartsmuseum.

Mandag 26. august 2019 fikk tidligere konservator ved Norsk Luftfartsmuseum, Birger Larsen, overrakt Kongens fortjenestemedalje for sin mangeårige innsats med å ta vare på norsk luftfartshistorie, og ikke minst opprettelsen av et nasjonalt museum.

Major Anders Utgård, leder for Luftforsvars-museet, ønsket velkommen til medaljeutdelingen

Bodøs ordfører, Ida Pinnerød, skulle stå for selve medaljeutdelingen.

     

Direktør for Norsk Luftfartsmuseum, Hanne Jakhelln, takket Birger for innsatsen gjennom mange år, og overrakte blomster.

I sin takketale poengterte Birger at arbeidet med å få et museum med så flott innhold ikke er hans fortjeneste alene, men takket være innsatsen fra mange gode medhjelpere.

xxxx

En av medhjelperne, som har fulgt Birger i tykt og tynt, er Ivan Kristiansen. De var kollegaer på flystasjonen da det hele starter.

Det var mange fremmøtte foran Spitfiren, hvor sermonien skulle foregå.

Flymiljøet i Bodø er stort, noe fremmøtet vitnet om.

Tidligere ordfører, flyentusiast og styreformann i Norsk Luftfartsmuseum, Ole H Hjartøy, takket Birger for innsatsen og gratulerte med medaljen.

Gunnar Koch, formann i Bodø Luftfartshistoriske Forening, gratulerer og overleverer gave for foreningen.

Fra vennene på Sola hilste Egil Endresen.

En som hadde god grunn til å være stolt denne dagen var Ketil Lunde. Han påtok seg ansvaret for å få satt sammen en god søknad, og få den sendt av gårde.

Birger og Eva smilte fra øre til øre, og nøt dagen.

Norsk Luftfartsmuseum spanderte "pynta snitter" og kake på de innbudne. Nærmest til venstre NL's første direktør, Arne Qvam.

Så sier vi takk for denne gangen!