Referater 2022

Møte mellom styret i BLHF og nytilsatt direktør i NL, Rolf Liland.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

tirsdag 8. november 2022.

Kl 1900.

 

 

Til stede:

Gunnar Koch

Arvid Martinussen

Per Stoltenberg              

Torgeir Aanesen

 Kjell Fransplass 

 

Forfall:            

Alf Staurvik

Baard Skaalbones

Per Morten Wik

 

Bakgrunnen for møtet var at både BLHF og Direktøren hadde saker som de ville drøfte med tanke på det videre samarbeidet mellom BLHF og NL.

 

 

Sak 1. Hjemmesida.

Møtet åpnet med at tilbudet fra Seria om ei høyst nødvendig oppgradering av hjemmesida ble presentert. Prisen på 42000,00 fikk de tilstedeværende til å heve øyenbrynene. Det er mye penger selv om vi har fått gode rabatter.

Vi har sett lite til pengene vi hvert år får fra Avinor til frivillig arbeid, og styret var av den mening av noe av bevilgningen burde kunne gå til oppgraderingen av hjemmesida.

Direktøren lovte å se på saken når han fikk skaffet seg oversikt over pengebruken så langt

Sak 2. Rekruttering.

Prøver å gå «omveier» ved å samarbeide med andre grupper

 • Sammen med elever fra flyfag sette sammen Safirmotoren som kom demontert fra Danmark.
 • Samarbeide med Safirgruppen. Nettopp hatt kurs i trekking med duk.
 • Starfighterens venner. Noen har en fot i begge leirene
 • Finne prosjekter som kan tiltrekke folk utenfra.

 

Sak 3. Parkeringen utenfor verkstedet.

Ikke vet vi hvem som kom på ideen om å kreve parkeringslapper ved parkering utenfor verkstedet, og heller ikke om behovet er dokumentert. Vi var ikke involvert i saksbehandlingen, men vi blir i høyeste grad involvert når besøkende som parkerer «ulovlig» får seg noen hundrelapper i bot. Vi synes det er for dumt at vi må sende folk som skal besøke oss eller kontorene i 2. etasje tilbake til museets parkeringsplass for å hente parkeringsbillett. Vi klarer ikke å passe på alle. Dette skaper dårlig Good Will.

Sak 4. Reparere asfalten.

Vi har etterlyst å få reparert et stort hull i asfalten på parkeringsplassen. Det samme gjelder asfalten på veien fra Dekkmann og bortover til Olav V gt. 120. Denne biten er kommunal.

Sak 5. Sendrektighet.

Ting tar utrolig lang tid å få rettet på, selv det mest nødvendige vedlikeholdet blir utelatt. Det går utover arbeidsmiljøet.

 • Snø som fyker inn på snekkerverkstedet på grunn av utett dør.
 • Ventilasjonsanlegget ble skadet ved et arbeidsuhell. Et ventilhus falt ned og ventilasjonen går med redusert kapasitet, særlig punktavsugene. Ingen ting er gjort for å rette opp feilen.
 • Trykkluftanlegget spytter vann sammen med lufta fordi kjøletørka er ute av funksjon. Feilen er meldt oppover i systemet. Ingen ting har skjedd. Det ender med at rørene blir lekk pga. korrosjon.
 • Lista kunne vært lenger.

 

Sak 6. Hangar 9.

Kjell og Torgeir orienterte om registreringsarbeidet som er gjort. Var også inne på hva som må gjøres i tiden framover, og hvilke behov museet står oven for.

 • Er det andre som kan ha nytte av overskuddsmateriell.
 • Gi bort eller selge?

 

Sak 7. Asbest og radioaktivitet.

Vår mening er at museet ikke trenger å hente eksperter fra England når det kommer til vurdering av faren ved mulig asbest i enkelte gjenstander. Det samme gjelder eventuell stråling fra gamle instrumenter. SINTEF har ei avdeling på Mo i Rana som kan spørres.

Et dosimeter bør kjøpes inn, gjerne for AVINOR-midlene, så blir vi kanskje kvitt noe av usikkerheten og de unødige diskusjonene som forsurer miljøet.

 

Sak 8. Tiden etter Norseman.

Det er flere oppgaver som kan tas fatt i. Spørsmålet blir prioritering.

 • Sette sammen Clergetmotoren – samarbeid med Safirgruppen og andre eksperter.
 • Gjøre ferdig Islanderen som står i utstillingen.
 • Få gjenopprettet modellfly- og modellmotorutstillingen.
 • Ju88 tilbake til verkstedet.
 • Få tilbake motoren til Ju88 som står på Red Hill museet.
 • Ta tilbake eierskapet til haleflatene til Ju88.
 • Få Reinfjellhelikoptret fram i lyset.

 

 

Bodø, 09.11.2022.

 

 

Arvid Martinussen

Styremøte i BLHF.

Mandag 31.oktober 2022.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

 

Til stede:

 

Gunnar Koch

Baard Skaalbones

Arvid Martinussen               

Torgeir Aanesen

 Kjell Fransplass 

 

Forfall:            

Alf Staurvik

Per Stoltenberg

 

 

Sak 5-2022: Forberedelse av første møte med den nytilsatte direktøren for Norsk Luftfartsmuseum (NL).

 

Rolf Liland er tilsatt som ny direktør for NL. Han begynte i jobben tirsdag 1 november. Han forlater da stillingen som kaptein i SAS.

Som nytilsatt direktør ønsker han å få et snarlig møte med styret i Bodø Luftfartshistoriske Forening. I den anledning hadde vi 31. oktober et styremøte hvor vi ble ening om hva vi ønsket å ta opp med den nye direktøren. Det ble litt over 20 punkter, hvor vi valgte å prioritere 4.

 

Hvilke punkter vi prioriterte vil komme fram i referatet fra møtet med direktøren.

 

 

Bodø, 3. november 2022.

 

 

Arvid Martinussen

ref

Styremøte i BLHF.

Torsdag 10.mars 2022.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

 

Sak 4-2022: Saksfremlegget til årsmøtet 2022.

 

Det ble holdt et kort styremøte hvor årsmøtepapirene var eneste sak. Formann Gunnar Koch presenterte sakspapirene som ble godkjent uten innsigelser.

 

 

Bodø 11. mars 2022.

Arvid Martinussen

ref

Styremøte i BLHF.

Mandag 24. januar 2022.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

 

Til stede:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Per Morten Wik
 • Per Stoltenberg
 • Bård Skålbones
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass

Forfall:

 • Alf Staurvik

 

Sak 1- 22: Bombesikte til Ju 88.

Bombesiktet ble i sin tid kjøpt inn av Birger Larsen til odel og eie. BLHF har inngått en avtale med Birger om å kjøpe siktet for den prisen han gav.

Handelen er nå gjennomført, og BLHF har fått kvittering som viser at siktet er vårt.

 

Sak 2 – 22: Valg av ny representant til styret i Norsk Luftfartsmuseum.

Arvid Martinussen har bedt om avløsning etter å ha sittet i styret på overtid.

Styret i BLHF har bedt Ketil Lunde overta vervet, med Baard Skålbones som vara.

Styret i BLHF avventer en endelig bekreftelse fra Ketil.

 

Sak 3 – 22: Årsmøte -22.

Vi satser på å holde årsmøtet tirsdag 15. mars 2022.

 

Bodø, 25. januar 2022.

 

Arvid Martinussen

sek