Referater 2022

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

Styremøte i BLHF.

Torsdag 10.mars 2022.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

 

Sak 4-2022: Saksfremlegget til årsmøtet 2022.

 

Det ble holdt et kort styremøte hvor årsmøtepapirene var eneste sak. Formann Gunnar Koch presenterte sakspapirene som ble godkjent uten innsigelser.

 

 

Bodø 11. mars 2022.

Arvid Martinussen

ref

Styremøte i BLHF.

Mandag 24. januar 2022.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

 

Til stede:

  • Gunnar Koch
  • Arvid Martinussen
  • Per Morten Wik
  • Per Stoltenberg
  • Bård Skålbones
  • Torgeir Aanesen
  • Kjell Fransplass

Forfall:

  • Alf Staurvik

 

Sak 1- 22: Bombesikte til Ju 88.

Bombesiktet ble i sin tid kjøpt inn av Birger Larsen til odel og eie. BLHF har inngått en avtale med Birger om å kjøpe siktet for den prisen han gav.

Handelen er nå gjennomført, og BLHF har fått kvittering som viser at siktet er vårt.

 

Sak 2 – 22: Valg av ny representant til styret i Norsk Luftfartsmuseum.

Arvid Martinussen har bedt om avløsning etter å ha sittet i styret på overtid.

Styret i BLHF har bedt Ketil Lunde overta vervet, med Baard Skålbones som vara.

Styret i BLHF avventer en endelig bekreftelse fra Ketil.

 

Sak 3 – 22: Årsmøte -22.

Vi satser på å holde årsmøtet tirsdag 15. mars 2022.

 

Bodø, 25. januar 2022.

 

Arvid Martinussen

sek