1953 - 1954

1953

1954

22.1 Thunderjet krasjer ved Jarlsberg

  

11.2 Havari med Harvard, leteaksjon 

12.2 Flesland bygges

8.4 Postfly til Svalbard (Catalina)

9.4 Bodøs nye flyplass

22.4 Norske flyvere får helikoptervingen

16.4 Luftforsvarets første Bell 47 helikoptere

22.4 Åkerdriftpå Sola

30.4 Øvelse, angrep på Gardermoen

3.6 SAS flyr over Nordpolen

28.5 Første SAS flyving over Polhavet til Alaska og Japan

3.6 Alderstrygdede får fly for første gang

4.6 Flystevne Fornebu

10.6 Leting etter vraket av jetjager

2.7 Åpning Hamar Flyplass

10.6 Nederlandske F-84 på Gardermoen

9.7 Første T-33 til Luftforsvaret

   12.8 Demonstrasjon av nytt skolefly Temco M33 Plebe på Fornebu

23.7 Lambrechts på Bardufoss

12.8 Demonstrasjon av Sikorsky S-55 på Fornebu

1.10 Øvelse Hands Up

4.11 Modellflystevne i Bærum

29.10 Bardufoss

9.12 F-84 havari på Trøgstad
10.12 Ordførertur med SAS

 

 

 

 

 

 

28.5 Første SAS flyving over Polhavet til Alaska og Japan

 

4.6 Flystevne Fornebu

 

2.7 Åpning Hamar Flyplass

 

9.7 Første T-33 til Luftforsvaret

 

23.7 Lambrechts på Bardufoss

 

1.10 Øvelse Hands Up

 

22.10 Sikorsky S-55 til hvalfangst i Sørhavet

 

29.10 Bardufoss

 

10.12 Ordførertur med SAS