Ett tak - ett museum

Det kan gå mot en sammenslåing av Norsk luftfartsmuseum/Avinor museum og Luftforsvarsmuseet.

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

Går mot sammenslåing: – En spennende nyhet

Det kan gå mot en sammenslåing av Luftforsvarsmuseet og Norsk Luftfartsmuseum. Foto: Norsk Luftfartsmuseum
26.03.21 13:17

Det kan gå mot en sammenslåing av Luftforsvarsmuseet og Norsk Luftfartsmuseum, ifølge den nye stortingsmeldingen.

– Dette er en spennende nyhet som vil gi oss nye utviklingsmuligheter, sier direktør for Norsk Luftfartsmuseum Arne Christian Fjelberg i en pressemelding.

Museet har tidligere bestått av tre museer under ett tak, nemlig Avinor, Luftforvarsmuseet og Norsk Luftfartsmuseum. I 2019 ble Avinor museet konsolidert og etter en lang prosess kan nå også Luftforsvarsmuseet bli en del av museet.

Dette skjer som et resultat av stortingsmeldingen «Musea i samfunnet»: Tillit, ting og tid som ble lagt frem av Kulturdepartementet fredag, hvor det er besluttet at Forsvarets Museer blir underlagt Kulturdepartementet.

– Dette betyr at hele museet kan ses under ett og at vi kan samkjøre ressurser på en bedre måte. Ikke minst så befester dette den nasjonale posisjonen innenfor både militær og sivil luftfart. Dette gir oss utvilsomt noen nye muligheter videre, sier Fjelberg.

Museumsdirektør Arne Christian Fjelberg mener sammenslåing vil gi nye muligheter. Foto: Thomas Fredrik Kristensen

Lang debatt

Organiseringen av museene i Norge har vært gjenstand for debatt i lang tid. Overføringen mellom Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet er resultatet av en felles prosess av Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som i felleskap har gått i front.

Ønsket er en sammenhengende forvaltning og formidling av Norges militær- og krigshistorie. Samtidig erkjennes det at behovet for å styrke operativ evne har gjort det vanskelig for Forsvaret å gi tilstrekkelig prioritet til museene.

– Forsvaret har tro på at en samordning mellom Forsvarets museer og sivile museer vil gi faglig synergi og kompetanseheving og vil gi Forsvarets museer den nødvendige «armlengdes avstand», med en friere faglig stilling og dermed økt legitimitet, ifølge sjef for Forsvarets Museer Erling Kjærnes.

God løsning

Anders Utgård som er Sjef for Luftforsvarsmuseet i Bodø er sikker på at det gode samarbeidet mellom Forsvaret og museet fortsatt vil bestå.

– Vi har samarbeidet siden museets oppstart og eksterne parter vil nok ikke merke noe forskjell fordi samarbeidet er såpass godt og etablert, sier Utgård.

Han legger til at det blir en stor jobb med å sørge for at man får nok ressurser når Forsvaret ikke lenger skal ha ansvaret.

– Det blir mye arbeid, men det blir en god løsning. Vi skal fortsette å være ett av landets topp 5 museer på Tripadvisor, og Forsvaret får mulighet til å strømlinje virksomheten og holde på med det de skal, sier Utgård.