Referater 2013

Styremøte i BLHF.
Mandag 2. desember 2013.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

Sak 32 – 2013. Orientering ved Birger Larsen.

 • Islander kommet på plass i Hangar 9. Transporten fra Sola gikk uten problemer.
 • Stor framgang i arbeidet med å restaurere skroget til Ju 88. Mssteparten av arbeidet foregår inne i skroget.
 • Arbeidet med cowling til Ju 52 pågår.

 

Planer for januar 2014:

 • Montere kanonoppheng til FW 190 som står i utstillingen.
 • Montere inn noen manglende deler i innredningen til Ju 52, bl.a. stikke.
 • Motoren til Olav Kyrre vaskes og plasseres i utstillingen – monteres på flyet.
 • Mer plank fra den gamle flyplassen kan legges ut under FW 190.

 

Sak 33 – 2013. Tidspunkt for årsmøte 2014.

Forslag: Årsmøtet legges til siste onsdag i februar som er den 26.

Forslaget vedtatt.

 

Sak 34 – 2013. Erfaring fra Åpen dag.

 Vi trenger en prosjektør når vi skal vise en video eller en presentasjon i en forsamling. TV’en blir for puslete.

Vedtak: Vi søker eksperthjelp, og går til innkjøp av prosjektør i henhold til de anbefalingene vi får.

 

Sak 35 – 2013. Juleavslutning for de som jobber på verkstedet.

Som tidligere bestemt blir juleavslutningen lagt til 11. desember kl 1900. Formannen gjør avtale med noen hjelpere for pådekking og klargjøring.  

 

Sak 36 – 2013. Medlemsmøte i januar.

I forbindelse med at det snart er 100 år siden Trygve Gran krysset Nordsjøen i fly, arrangerer BLHF i samarbeid med NL et møte hvor Inge Skaalmo kåserer om Trygve Gran. Dato fastsettes senere.

 

 Bodø 4. desember 2013.

 Arvid Martinussen

sek

 

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 11. november 2013.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Birger Larsen

 

 Forfall: Torgeir Aanesen

 • Alf Staurvik

 

Sak 28 – 2013. Orienteringer fra Birger Larsen

Orienterte om turen til Sola sammen med Ivan Kristiansen

 • Islanderen på Sola er pakket og klar for transport til Bodø.
 • Flottørene som var ment å skulle være returlast blir sendt sørover på annen måte.
 • Det jobbes med cowlingen til BMW 132-motoren. Begge skal monteres på Ju 52 i utstillingen.

 

 Sak 29 – 2013. orientering ved formannen

 • Orienterte om siste styremøte i NL.
 • Flyttingen av foreningskontoret fra 2. etg. og ned til 1. etg er nesten ferdig.

 

Sak 30 – 2013. Åpen dag på NL

Søndag 17. november er det Åpen dag.

 • BLHF har stand ved FW 190.
 • Vise en Power Point presentasjon som viser noe av restaureringsarbeidet i utland og innland.
 • Ta med veggen til BLHF.
 • Vise noe urestaurert og noe urestaurert.
 • Åpen dag forberedes på lørdag.

 

Sak 31 – 2013. Juleavslutning.

Vi holder juleavslutning i kaffebaren onsdag 11. desember. Oppmøte kl. 1900.

Innkjøp ved Gunnar.

 

Arvid Martinussen

sek

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 2. september 2013.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Birger Larsen
 • Alf Staurvik

 

Forfall: Torgeir Aanesen

 Sak 20 – 2013. Orienteringer fra formannen.

 • Foreningen har fått nettbank, og den virker tilfredsstillende.
 • Mangler en del kontingentinnbetalinger. Purring sendes ut.
 • Besøk fra Flymuseet i Estland. Direktør og to konservatorer har vært på omvisning.

 

Orienteringen tatt til etterretning.

 

Sak 21 – 2013.  Møteplan for høsten.

Vedtak:

 • Vi fortsetter praksisen med styremøter første mandag i måneden.
 • Medlemsmøte: Det er gjort avtale om et medlemsmøte med tema bombingen av ubåtbunkersene i Bergen. Dato for møtet må avtales.

 

Sak 22 – 2013. Reisestipendet.

 

Vedtak: Saken utsettes.

 

Sak 23 – 2013. Abonnement på Avisa Nordland.

Ønske fra de som jobber på verkstedet om å få Avisa Nordland til kaffebaren.

Vedtak: Foreningen tegner et abonnement.

 

Sak 24 – 2013. Girkasse til Me 209 – Maskinering av kassen.

Kassen vi har er en råstøyp og trenger maskinering før den kan monteres. Denne jobben kan vi få gjort på Mo, men det koster. Museet har ikke penger på budsjettet for inneværende år til å dekke kostnadene.

 For at arbeidet med restaureringen av motoren ikke skal stoppe opp, er det viktig at girkassen blir gjort ferdig slik at den kan monteres.

 Følgende forslag ble fremmet: BLHF forskutterer beløpet mot at utgiftene blir refundert av NL over nyttår når nytt budsjett foreligger.

 Vedtak: NL kontaktes med tanke på å få til en avtale i henhold til forslaget.

 

Sak 25 – 2013. Flytting av foreningskontor.

Vedtak:

 • Det nye rommet ryddes og innredning planlegges.
 • Kabler for telefon og internett installeres.
 • Nåværende kontor tømmes og flyttes ned.

 

Sak 26 – 2013. Icelander på Sola – orientering ved konservator.

Icelanderen som står på Sola flyttes til Bodø hvor den foreløpig skal settes på lager. Pe-2 skal ut av lagret, og dermed blir det frigjort plass.

 

Sak 27 – 2013. Hva skjer på NL?

Det ble reist spørsmål om både utstillingen og vedlikeholdet.

Vedtak: Saken trenger forberedelse og må utsettes.

 

 Bodø, 5. september 2013.

 Arvid Martinussen

sek

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 3. juni 2013.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Torgeir Aanesen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Birger Larsen
 • Alf Staurvik

 

Sak 16 – 2013. Tilbakemelding fra Birger.

Heinkel 115:

 • Har nettopp vært i Ungarn – Hereg – sammen med to representanter fra museet på Sola.
 • Karl i Hereg har vært på Sola og inspisert Heinkelen som ligger i vanntanken.
 • Drøftet mulighet for en gjenoppbygging av flyet.
 • Representantene fra Sola godt fornøyd med besøket.
 • Neste trinn er å skaffe sponsorer til å betale gjenoppbyggingen.

Vingene til Me 109:

 • Arbeidet med en vinge er kommet langt, den andre ligger klar i deler.
 • Karl kommer nå til å prioritere oppbyggingen av vingene til Me 109, og haleflaten til Ju 88.
 • Flottør til Norseman ferdig.
 • Det samme er høyderorene til Ju 88.
 • Balanseror og flaps gjør vi ferdig i Bodø.

Ny motor til Mo i Rana?

 • På grunn av at vi venter på noen deler får folkene på Mo en periode med lite å gjøre.
 • Kan de tenke seg å gå løs på en Jumo 211, motor nr. 2 til Ju 88?

 

Sak 17 – 2013. Møter i samarbeid med NL høsten 2013.

 • NL tar kontakt med Inge Skaalmo som skal holde foredrag om Trygve Gran. Det gjenstår å finne en passende dato for foredraget.
 • BLHF tar seg av foredraget til Bengt Stangvik og Kjetil Korsnes om bombingen av Bergen. Dette foredraget sees i sammenheng med en bokutgivelse om bombingen.

 

Sak 18 – 2013. Reisestipendet.

Saken ble diskutert og forslag på reisemål framsatt.

Vedtak: Saken utsettes til høsten.

 

Sak 19 – 2013. Grillkveld.

 • Torsdag 13. juni arrangeres grillkveld på verkstedet.
 • Formannen gjør de nødvendige innkjøp, men medlemmene må hjelpe til med selve arrangementet.

 

Bodø 4. juni 2013

 

Arvid Martinussen

sek

 

Styremøte i BLHF.
Onsdag 15. mai 2013.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Torgeir Aanesen
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Birger Larsen
 • Alf Staurvik

 

Forfall:

 • Ketil Lunde

 

Direktør NL Erling Kjærnes var spesielt invitert til dette styremøte.

 

Sak 13- 2013. Gjensidige orienteringer, NL og BLHF.

Innsamling:

 • Det arbeides med å få på plass en nasjonal innsamlingsplan.
 • Som en konsekvens må vi få til en innsamlingsplan gjeldende for NL og BLHF.
 • Det vil bli behov for koordineringsmøte(r) mellom NL og BLHF.

 

Olav V gt 120.

 • Det kreves opplæring og godkjenning for personell som skal inn i rommet hvor sikringene til bl.a. verkstedet er plassert. Dette kravet er innskjerpet, og har skapt problemer for folk verkstedet som ikke lenger har tilgang til sikringene.
 • Løsningen er at 2-3 av de som jobber på verkstedet får den nødvendige opplæringen.

 

Sommerleiren  2.-4. juli 2013.

 • Deltakerlisten ble fulltegnet i løpet av noen timer. 
 • Årets leir er den første av denne typen her hos oss, og derfor et pilotprosjekt.
 • Blir leiren vellykket, kan antallet deltakere neste år økes.
 • Samarbeidspartnere er NL, Luftforsvaret v/Bodø hovedflystasjon, flyfabrikken Boeing og First Scandinavia.
 • Ennå ikke avklart om BLHF får noen oppgaver i forbindelse med leiren.

 

Flysimulator.

 • Man har vært inne på muligheten for å få til en flysimulator for den yngre garde, hvor de kan få prøve seg som piloter. Ideen er foreløpig på idestadiet.

 

Isfronten.

 • Kulturdepartementet skal jobbe opp mot Forsvarsdepartementet med sikte på en løsning.
 • En forutsetning er en deling av utgiftene til etableringen.
 • Museet er bed om å ha alternativer, eksempelvis Anlegg 96 og et eventuelt nybygg.

 

Norseman.

 • Norseman-prosjektet har vært stilt i bero i flere år, og flyet vært lagret i Hangar 9. Dette fordi det har dukket opp restaureringsoppgaver det har hastet med å få gjort unna, FW 190 og Me 109.
 • Norseman kommer inn i verkstedet så snart cockpitseksjon og haleseksjon på Me 109 er klinket sammen og kan flyttes.

 

Hjemmesider.

 • NL må gjerne på sin hjemmeside opprette linker til BLHF’s hjemmeside dersom det er behov for tilleggsstoff. Det kan være teknisk informasjon og bilder fra berging og restaurering.

 

 Foreningskontoret.

 • Kontoret flyttes ned til 1. etasje i løpet av sommeren. Dermed får fotoavdelingen i 2. etasje bedre plass og arbeidsforhold.

 

Teknisk Museum.

 • NL er i kontakt med Teknisk Museum i fall de skal ta noen av flyene sine ut av egen utstilling.

 

Foredrag.

 • Det er kommet tilbud om to aktuelle foredrag til høsten.
 • BLHF tar seg av foredraget til Bengt Stangvik og Kjetil Korsnes om bombingen av Bergen. Dette foredraget er i sammenheng med en bokutgivelse om bombingen.
 • NL tar seg av foredraget til Inge Skaalmo om Trygve Gran. Her må det finnes et bedre tidspunkt enn det som er foreslått.

 

Utvikling av utstillingene.

 • Avinor skal gjøre om sin utstilling.
 • For øvrig er planen å se på om man kan utvikle utstillingen bit for bit, slik at når det hele er ferdig har man en helhet. Ut fra økonomiske hensyn er man nødt til å gå skrittvis fram.

 

Tilsetting av ny konservator.

 • Rune Klepp går tilbake til sin stilling i Widerøe. Prosessen rundt ansettelse av ny konservator er ikke startet.

 

Oppsummering:

 • Begge parter, NL og BLHF, syntes at et slikt felles møte, der man utvekslet informasjon og synspunkter, var svært nyttig.

 

 • Det ble bestemt at møteinnkallingen til styremøtene i BLHF også blir sendt til direktøren for NL, så kan han velge ut møtene han ønsket å stille på. Et slikt fellesmøte annenhver måned kunne kanskje vært et mål.

 

Sak 14-2013. Informasjon fra formannen.

 • Møtet om Jan Mayen var vellykket. Fullt auditorium.

 

 • Kontingentinngangen er god.

 

 • Starfighterutstyr til utlån til utstilling på Kjeller. Vi har ikke full oversikt over hvor eventuelt starfighterutstyr befinner seg. Noe er gitt til Starfighter-foreningen og noe er gitt til Forsvarsmuseet.

 

 • Reisestipend på 10 000 kr. Saken tas opp på neste styremøte.

 

Sak 15-2013. Tur til Mo.

 • Birger inviterte til tur til Mo i Rana for å besøke de som restaurerer motor der. Interesserte må melde seg, liste henges opp.

 

 • Turen går på en mandag, 3. eller 10. juni kan være aktuelle datoer.

 

 Bodø 20. mai 2013.

 

 Arvid Martinussen

sek

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 8. april 2013.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Torgeir Aanesen
 • Asbjørn Borge
 • Ketil LundeIvan Kristiansen
 • Birger Larsen

 

Forfall:

 • Alf Staurvik

 

Fra NL møtte konservator Rune Klepp

 

 

Sak 10 – 2013. Orientering fra konservator:

Konservator orienterte om hva som hadde skjedd siden siste styremøte.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 

Sak 11 – 2013. Orientering fra formannen:

 • Vårt  mangeårige medlem og vår trofaste medarbeider i Tromsø, Hans Henrik Markussen er død.

Vedtak: Foreningen sender blomster, evt. en gave til Kreftforeningen.

 

 • Rentesaken fra årsmøtet: Vi har fått forhandlet ny renteavtale som gir 3,2 % rente på kapitalen vi har i DNB .

Vedtak: Styret godkjenner avtalen.

 

 • I tillegg har vi fått opprettet nettbank, og fått betalingskort. De som skal gjøre innkjøp for foreningen skal benytte kortet, noe som letter arbeidet for kasserer.

 

 • Kontingentgiroene er sendt ut og pengene er aller begynt å komme inn. Foreningen har ca 240 medlemmer.

 

 • Forsvarsmuseet står for markeringen av at FW 190 er kommet på plass i utstillingen. Markeringen er 9. april.

 

 • Møtet om Jan Mayen går som planlagt med møtedato 24. april. Møtet annonseres i AN.

 

Sak 12– 2013. Eventuelt.

 • Direktøren for NL inviteres til neste styremøte.
 • Styret takker Birger Larsen for jobben som er gjort i forbindelse med utvidelsen av kjøkkenet.

 

Bodø 10. april 2013 

 

Arvid Martinussen

sek

 

 

Årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening 2013.
Møte ble avholdt onsdag 27. februar i foreningens lokale i Olav V gt 120.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.

Gunnar Kock ble valgt til ordstyrer.

Arvid Martinussen ble valgt til referent.

 

Til å underskrive protokollen ble Arne Qvam og Svein Leivset valgt.

 

Sak 3. Årsberetning.

Årsberetningen for 2012 ble lagt fram og gjennomgått.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

Sak 4. Regnskap.

Kassereren gikk gjennom regnskapet.

Styret ble bedt om å undersøke muligheten for å få bedre renter ved å plassere kapitalen i andre banker.

Vedtak: Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 5. Kontingent.

Styret foreslo å holde kontingenten på 200 kr pr. år uforandret.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 6. Budsjett for 2013.

Styrets forslag: Vi holder oss innenfor rammene for fjorårets (2012) regnskap.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 7. Valg.

Valgkomiteen la fram et forslag på styre, med unntak av nestformann.

Det ble fremmet forslag på Birger Larsen som nestformann.

Vedtak:

 1. Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt.
 2. Birger Larsen ble enstemmig valgt til nestformann.

 

Styrets sammensetning for 2013 blir:

 

Formann:        Gunnar Kock (gjenvalg for1 år)

Nestformann:  Birger Larsen (nyvalgt for 2 år)

Sekretær:         Arvid Martinussen (gjenvalg for 1 år)

Styremedlemmer:

 • Torgeir Aanesen (gjenvalg for 1 år)
 • Ivan Kristiansen (nyvalg for2 år)

 

 

Vara for styremedlemmene:

 • Ketil Lunde (nyvalg for 2 år)
 • Asbjørn Borge (nyvalg 2 år)

Verkstedleder: Alf Staurvik  ( ikke på valg, 1 år igjen)

Valgkomite:

 • Kjell Fransplass (nyvalg for 1 år)
 • Jørgen Nordal (nyvalg for 2 år)

 

Revisor: Eva Leivseth

 

Sak 8. Innmeldte saker.

Det var ikke kommet inn andre saker til behandling på årsmøtet.

 

Bodø 1. mars 2013

 

 

Arvid Martinussen

Sekretær

 

 

Arne Qvam                                                                            Svein Leivset

Sign                                                                                        Sign

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 4. februar 2013.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell FransplassAlf Staurvik
 • Svein Leivset

Fra NL møtte konservator Rune Klepp

 Forfall:

 • Ole Bjørn Jensen
 •  Per Morten Wik

 

I tillegg møtte valgkomiteen.

 

 

Sak 6 – 2013: Valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsket å få en avklaring om hvem som var på valg til årsmøtet 2013, og hvem som kunne tenke seg til å ta gjenvalg.

Valgkomiteen fikk den avklaringen de ønsket.

 

Sak 7 – 2013: Orientering fra konservator.

 • Januar-oppdateringen på museet fullført.
 • Opprydding på verkstedet torsdag 7. feb i forbindelse med Museumsseminaret 8 og 9 feb.
 • Orientering om økonomien.

 

Sak 8 – 2013: Saker til årsmøtet.

På årsmøtet 2012 ble styret pålagt å se på to saker:

 1. Billigere internettleverandør
 2. Bedre renter på bankinnskudd

Begge sakene er det gjort noe med.

Kontingent: Styret innstiller på at kontingenten holdes uforandret i 2013.

 

Sak 9 – 2013: Tilbud om foredrag med film, tema Jan Mayen.

Vedtak: Når filmen er ferdig redigert utpå vårer, tar vi kontakt og avtaler tid og sted. Reiseutgifter dekkes av BLHF.

 

5 februar 2013.

 

Arvid Martinussen

sek

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 7. januar 2013.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • · Gunnar Koch
 • · Arvid Martinussen
 • · Torgeir Aanesen
 • · Kjell Fransplass
 • · Per Morten Wik

Fra NL møtte konservator Rune Klepp

 

Forfall:

 • Svein Leivset
 • Ole Bjørn Jensen
 • Alf Staurvik

 

Sak 1 – 2013. Orientering fra konservator.

 • PT 26 Fairchild Cornell er på vei oppunder taket i Luftforsvarsmuseet  for å gi plass til FW 190 som skal stå i utstillingen ved siden av Spitfire. Arbeidet skal være ferdig til museet åpner etter stengingen i januar.
 • Det er mulig BLHF må still opp torsdag 20. juni i forbindelse med at passasjerer fra en cruisebåt har ytret ønske om å få avlegge oss et besøk. Detaljer kommer senere.

 

Sak 2 2013. Den nye kaffebaren.

Etter samtaler mellom direktøren for NL og formannen i BLHF er det klart at vi (BLHF) får beholde den nye kaffebaren i 1. etasje.

 

Sak 3 – 2013. Fagseminaret 7. og 8. februar i Bodø. r”, samt orientering om hva som skjer rundt om.

Fredag 8. februar er viet mer faglig innhold.

 • Torsdag 7. februar innledes med ”Get together”,  og orientering om hva som skjer rundt om i landet..
 • Fredag 8. februar er satt av til museumsfaglig innhold.  Seminaret avsluttes fredag ettermiddag.
 • BLHF holder verkstedet og kaffebaren åpen på fredagskvelden i fall noen av de besøkende har hjemreise på lørdag, og ønsker å besøke verkstedet og se hva vi holder på med.
 • BLHF’s medlemmer har gratis adgang til de faglige innslagene på seminaret. Get together og middag må betales for.

 

Sak 4 – 2013. Årsmøte 2013.

Årsmøtedatoen er satt til onsdag 27. februar. Derfor må vi ha et styremøte 20. februar for å behandle

eventuelle innkomne saker til årsmøtet.

 

Sak 5 – 2013. Forslag til møtedager.

 • Mandag 4. februar
 • Onsdag 20. februar.
 • Mandag 8. april
 • Mandag 6. mai
 • Mandag 3. juni

Om vi trenger et møte i forbindelse med besøket 20. juni, bestemmes senere.

 

Bodø 8. januar 2013

 

Arvid Martinussen

sek