Referater 2021

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

Styremøte i BLHF.

Onsdag 28 april.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

Til stede:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Per Morten Wik
 • Geir Lauritsen
 • Bård Skålbones
 • Alf Staurvik
 • Torgeir Aanesen

Forfall:

 • Kjell Fransplass

 

Sak 6 – 2021: Presentasjon av J3 Cub.

Det jobbes med å få til en samling i verkstedet for å presentere planene for oppbyggingen av J3 Cub for mulige interesserte deltakere. Tenkt tidspunkt var i april/mai 2021. På grunn av Corona har dette blitt utsatt.

Ut fra de signalene myndighetene har gitt, er det håp om å få til et slikt treff i løpet av juni måned.

 

Sak 7 – 2021: Årsmøte.

Årsmøtet for 2021 har ennå ikke blitt avholdt på grunn av reglene for å hindre smitte av Corona.

Vedtak: Vi prøver oss på et årsmøte i løpet av juni dersom smittesituasjonen tillater. Sted og tid annonseres senere.

 

Sak 8 – 2021: Utsending av kontingent for 2021.

Vedtak: Kontingentblankettene sendes ut. Forlenger vedtaket om kontingent fra 2020.

 

Sak 9 – 2021: Grillkveld som avslutning på vårsemesteret.

Vedtak: Grillkvelden utsettes i påvente av bedre tider.

 

Sak 10 – 2021: Innkjøp av kaffebord som kan stå utendørs.

Vedtak: Foreningen går til innkjøp av et bord som kan benyttes som kaffebord ute på godværsdager.

 

Sak 11 – 2021: Ventilasjon i Olav V gt. 120.

Ventilasjonen er generelt dårlig. Det arbeides med å komme fram til en bedre løsning.

 

Sak 12 – 2021: Abonnement på et engelsk flytidsskrift.

Styret går inn for å tegne et abonnement på et engelsk flytidsskrift som skal ligge på pauserommet.

 

Bodø, 29. april 2021.

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.

Mandag 8. februar 2021.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

Til stede:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Per Morten Wik
 • Geir Lauritsen
 • Bård Skålbones

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Kjell Fransplass
 • Torgeir Aanesen

 

Sak1 - 2021: Årsmøte.

Skulle vært avviklet i løpet av februar, men på grunn av koronasituasjonen blir det foreløpig utsatt til over påske.

 

Sak 2 – 2021: Økonomi.

Økonomien er god. Det har ikke vært noen store utgifter for foreningen i 2020. Forskuddterte beløp i forbindelse med restaureringen av Me 109 er tilbakebetalt i henhold til avtaler. Et beløp står igjen.

 

Sak 3 – 2021: Samarbeid med flyfag.

Det har ikke vært elever fra flyfag i arbeid på verkstedet etter at coronaen kom. Vi håper å gjenoppta samarbeidet til høsten 2021.

 

Sak 4 – 2021: Cub J-3 og Saab Safir.

Arbeidet på Cuben kan starte så snart flyet kommer inn i verkstedet. Foreløpig står det på lager. Det er stort sett de samme folkene som har satt i stand Saab Safiren som skal sette i gang med Cuben. Det er kvalifiserte folk. Flyet skal gjøres flybart.

Saab Safiren ventes å komme i lufta til våren.

Sak 5 – 2021: Norseman.

Det arbeides med flyet mens det står i museet. Det vurderes å ta flyet tilbake til verkstedet for en kortere periode. Det vil lette det pågående arbeidet med skroget. Når skroget er ferdig, står vingene for tur.

 

 

Bodø, 09.02.2021.

 

Arvid Martinussen

sek