Restaurering av Pratt & Whitney 1340

Sandra og Dina fra flyfag monterte de nye delene på motoren under "Åpen dag" på NL 25. november 2012. Motoren ser unektelig bedre ut nå når den begynner å bli komplett. Nå er det bare eksosanlegget som mangler. Det må repareres en del før det kan monteres.

 

Power Point: Restaurering av motoren

Power Point: Restauration of the engine

     

Sandra og Dina fra flyfag monterte de nye delene på motoren under "Åpen dag" på NL 25. november 2012. Motoren ser unektelig bedre ut nå når den begynner å bli komplett. Nå er det bare eksosanlegget som mangler. Det må repareres en del før det kan monteres.

Delene under har vi ventet på i lange tider. De har ligget på vent i Nederland. Vår samarabeidspartner der nede gikk konkurs, derfor dro det ut i tid med å få tingene til Bodø.

 

Mellomstykke til generator, eksosring, luftledeblekk for kjøling og fremre tenningsring med kabler.

Sandra and Dina, students at the local aircraft mechanic school are installing the new parts on the engine during the museum’s "Open Day" on November 25, 2012. The engine looks undeniably better now when it has become almost complete. It's just the exhaust system lacking. It needs some repairs before it can be installed.

We have been waiting a couple of years for the parts below. They have been on hold in the Netherlands. Our cooperation partner down there went bankrupt, causing problems for us to get the parts.

Spacer for generator, exhaust ring, cooling baffle and front ignition ring with cables.