Laserrensing

17.11.2022

Fra Gunnar Koch

I dag hadde vi besøk i verkstedet av Laser Norge som demonstrerte rensing av metall og andre materialer med laser.  Vi fikk prøvd utstyret både på stål, aluminium og treverk. Laser strålene fjerner både korrosjon, maling og oljerester.  Spesielt imponerende var utstyret på aluminium der den gamle overflaten ble nesten som ny. Vi prøvde å rense aluminium som hadde lagt over 80 år i sjøvatn, og det gikk fint.

Det er neppe tvil om at laser rensing er fremtiden. Den kan for det meste erstatte sandblåsing, malingsfjerning og fettfjerning, men er neppe brukbar til alt.

 

Med hilsen Gunnar

 

From Gunnar

Today we had a visit to the workshop of Laser Norge, which demonstrated the cleaning of metal and other materials with a laser. We were able to test the equipment on both steel, aluminum and wood. The laser beams remove both corrosion, paint and oil residues. Particularly impressive was the equipment on aluminium, where the old surface became almost like new. We tried to clean aluminum that had been in seawater for over 80 years, and it went well.
There is little doubt that laser cleaning is the future. It can mostly replace sandblasting, paint removal and grease removal, but is hardly usable for everything.

Sincerely, Gunnar

...

Hva er så prisen for herligheta? Etter hva vi har fått hørt , ca. 500 000 kr. Så skal det sies at dersom produktet slår an, kan vi regne med at prisen faller betydelig.

So what is the price of the glory? According to what we have heard, approx. NOK 500,000. Then it must be said that if the product is successful, we can expect the price to drop significantly.