Referater 2020

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

Styremøte i BLHF.

Mandag 15. juni. 2020.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

Til stede:

 • Gunnar Koch
 • Geir Lauritsen
 • Arvid Martinussen
 • Alf Staurvik
 • Per Morten Wik
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass
 • Bård Skålbones

 

Sak 1 ­- 2020. Påminnelse.

Selv om det kan se ut som om Coronasmitten avtar, er det ingen grunn til å slappe av på smittevernreglene. Både i verkstedet og i kaffebaren er det hengt opp oppslag om hvordan vi skal forholde odd. Følg disse reglene!

 

Sak 2 – 2020: Me 109 – Åpning av utstilling.

En endelig dato er ennå ikke fastsatt, men slik det ser ut blir det mest sannsynlig i oktober i stedet for september som tidligere antydet.

 

Sak 3 – 2020: Invitasjon til «Roll out» på Sola.

Slik situasjonen er med tanke på smittefaren for Corona viruset, kommer ingen fra BLHF til å reise til Sola i sakens anledning.

Vi kan bare beklage, og sender i stedet våre hjertelige gratulasjoner.

 

Sak 4 – 2020: Tida framover.

 • Når Me 109 er ferdig, tas vingene av og flyet lagres midlertidig til det skal inn i den midlertidige utstillingen.
 • Verkstedet ryddes.
 • Ubrukte Me 109 deler registreres.

 

Sak 5 – 2020: Kommende prosjekter.

A. Gjøre Norseman ferdig.

 • Bygge siste vingen. Mange deler er allerede laget.
 • Gjøre ferdig innvendig. Skroget skal ikke trekkes.
 • Få flyet opp på flottørene.

 B. Begynne jobbingen med restaurering av «Larsen».

 • Samle inn manglende deler og dokumentasjon.

 

C: Museet er tilbudt å kjøpe et rammeverk til en Piper Cub. Hva skal skje med flyet om det blir innkjøpt?

 • Skal det bygges opp og henges oppe under taket?
 • Eller skal det opp i lufta som noen har ønske om. Det blir to helt forskjellige utfordringer.

Sak 6 – 2020: Utstillingen av Me 109.

 • Kari Åsjord jobber med bilder til Me 109 -utstillingen. Foreningen skal hjelpe henne med bilder fra prosjektet. Vi har mye å ta av.
 • Tekster til Me 109 utstillingen. Foreningen har fått tilsende et utkast til tekster fra Olav Gynnild. Tekstene ble diskutert og grundig gjennomgått. Vårt syn skal legges fram på et senere avtalt møte.

 

Sak 7 - 2020: Til orientering.

 • På grunn av faren for Coronasmitte er grillkvelden utsatt til etter sommerferien.
 • Kontingenten ble forsinket i utsendelsen, men er nå sendt ut og pengene er allerede på vei inn.

 

Bodø, 17. juni 2020

 

Arvid Martinussen

 

 


Årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening

27. februar 2020

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling:

 • Innkallingen godkjent.

 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent:

 • Ordstyrer: Gunnar Koch
 • Referent: Arvid Martinussen

 

Sak 3: Underskrive protokollen:

 • Bård Skålbones
 • John Skogøy

 

Sak 4: Årsberetningen:

 • Årsberetningen ble godkjent med følgende endring:
 • Teknisk leder utgår. Tidligere Teknisk leder, Alf Staurvik, fortsetter som vanlig styremedlem.
 • John Skogøy påtar seg ansvaret for vedlikehold av, og tilsyn med håndverktøyet.

 

Sak 5: Behandling av regnskap for 2019:

 • Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 6: Innkomne saker:

 • Det var ingen innkomne saker.

 

Sak 7: Fastsetting av kontingent:

 • Styrets forslag: Kontingenten settes til kr. 250 pr år.
 • Forslaget vedtatt.

 

Sak 8: Budsjett:

 • Kasserer gikk gjennom postene på budsjettet. Foreningen har god økonomi.
 • Budsjettet godkjent.

 

Sak 9: Valg:

Valgkomiteens innstilling ble godtatt.

 

Styret for 2020 blir som følger:

 • Formann Gunnar Koch, 2 år igjen
 • Nestformann Geir Lauritsen, 1 år igjen
 • Sekretær Arvid Martinussen, 2 år igjen
 • Kasserer Gunnar Koch, 2 år igjen
 • Styremedlem Alf Staurvik, 1 år igjen
 • Styremedlem Per Morten Wik, 2 år igjen
 • Styremedlem Torgeir Aanesen, 1 år igjen
 • Varamedlem Kjell Fransplass, 2 år igjen
 • Varamedlem Bård Skålbones, 1 år igjen

 

 

Andre verv:

 • Valgkomite: Rune Klepp og Bård Skålbones.
 • Revisor: Eva Leivseth

 

På slutten av møtet ble det uttrykt bekymring for at bare en håndfull eller to av en medlemsmasse på rundt 200 møter opp på årsmøtet. Det er en betenkelig utvikling.

 

 Bodø, 29. februar 2020.                                                                         Bodø, 29. februar 2020

 

 

John Skogøy                                                                                           Bård Skålbones