Motor til LN-KKW

LN-KKW som museet fikk fra Norwegian for noen år siden mangler motorer fordi motorene som sto i flymaskinen fortsatt kunne gjøre nytte for seg og ble tatt ut.

Motor til LN-KKW
10.03.2022    

LN-KKW som museet fikk fra Norwegian for noen år siden mangler motorer fordi motorene som sto i flymaskinen fortsatt kunne gjøre nytte for seg og ble tatt ut.

Det ser litt rart ut å ha flyet på utstilling uten motorer, og det har vært jobbet en god del for å finne kasserte motorer som kunne pusses opp og installeres. Vi fikk tak i en motor som har stått på lager frem til den nettopp ble hentet til verkstedet for å klargjøres. En mekaniker som jobber i Norwegian har lovet oss hjelp med sammensettingen av motoren og monteringen i flyet.

I mens fortsetter jaken på motor nr. 2.

 

The LN-KKW that the museum received from Norwegian Aviation a few years ago still lacks engines because the engines that were in the aircraft when delivered, could still be useful and were remowed.

It looks a bit odd to have the plane on display outdoors without engines, and a lot of work has been done to find discarded engines that could be refurbished and installed. We got hold of an engine that up till now has been in stored in Hangar 9 until it was brought to the workshop to be prepared for installation. A mechanic who works at Norwegian has promised to help us to put the engine together and to install it in the aircraft. Meanwhile, the hunt continues for engine no. 2.

 

Per Morten inspiserer kassen. Når slike ting ankommer verkstedet er det litt "julaften".

Per Morten inspects the box. When big boxes arrive at the workshop, it brings a little taste of "Christmas Eve".

     
     
...