Sabre F 86F

 

NORTH AMERICAN F-86 F SABRE

 

     

North American F-86 F Sabre

North American F-86 F Sabre er et amerikansk jagerfly.

 North American XP-86 fløy første gang i oktober 1947. Flyet var meget manøvreringsdyktig og oppnådde overlydshastigheter i stup. Hastighetsrekorden på 1.080 km/t ble satt i september 1948, og i 1949 var flyet i operativ tjeneste. Under krigen i Korea ble F-86E brukt i stort antall. Modell F kom i 1952. Den var utstyrt som jagerbomber med større motor enn tidligere modeller, endret vingekonstruksjon og våpensystem. Flyet ble utfaset i 1980.

 I norsk tjeneste:

Det norske Flyvåpnet overtok sine første F-86F Sabre i 1957 (337 skvadron fikk sine første F-86K i 1955). Etter hvert ble alle F-84G Thunderjet skiftet ut med Sabre. Bruk av F-86F innebar også muligheten for bruk av atomvåpen. Flytypen ble i løpet av 1967 erstattet av Northrop F-5 som jagerfly i Luftforsvaret.

 

 

      

Museets Sabre

Museets Sabre er en F-86 F, serienummer 53-1206. Flyet kom til Norge 13. februar i 1958, og hadde da en gangtid på 823:45 timer. Det har vært i tjeneste ved 331, 336 og 338 skvadron. Det ble tatt ut av tjeneste 14. august 1967.

Artikkelen er skrevet av Jørgen Nordal og Leif Lyngby.

 

Tekniske data:

Lengde: 11,5 m

Vingspenn: 11,9 m

Høyde: 4,3 m

Maks vekt: 9350 kg

Maks hastighet: 1105 km/t

Maks høyde: 16000+ m

Rekkevide: 1485 km

                                                                      
                                                                      

North American F-86 Sabre F

The North American F-86 Sabre F is an American fighter.

North American XP-86 first flew in October 1947. The plane was very maneuverable and achieved supersonic speeds when diving. A speed record of 1.080 km / h was set in September 1948, and in 1949 the aircraft was in operational service.

During the Korean War the F-86E was used in large numbers. Model F came in 1952. It was equipped as fighter-bomber with a stronger engine than previous models, modified wing structure and weapon systems. The aircraft was phased out in 1980.

 

 

In Norwegian service:

The Norwegian Air Force received its first F-86F Sabre in 1957 (337 squadron received its first F-86k in 1955). Eventually all F-84G Thunderjets were replaced with Sabres. Use of the F-86F also entailed the possibility of using nuclear weapons. The aircraft was during 1967 replaced by Northrop F-5 as fighters in the Air Force.

The Sabre at the Museum.

The Sabre at the Museum is an F-86 F, serial number 53-1206. The plane came to Norway on February 13 1958, and had at that time logged 823: 45 hours. It has been in service at 331, 336 and 338 squadron. It was taken out of service on August 14 1967.

This article is written by Jorgen Nordal and Leif Lyngby.

                  Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/North_American_F-86_Sabre