Opprustning av verkstedet

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

18.04.2021 xx
                 

Verkstedet ble rundt årsskiftet 2020/2021 For gammelt inventar i forbindelse med planer om oppussing og oppgradering. Nytt, kraftig LED taklys ble montert, samtidig som det ble foretatt ei hovedrengjøring. Gulvet ble malt, både som en del av oppussingen, men også for å tette betongen slik at mindre av gassen Radon skulle sive inn fra grunnen

Av nytt inventar er det kommet nye reoler, både for montering på vegg og frittstående som bildene viser. De frittstående reolene skal stå på hjul for lett å kunne flyttes.

Hva som blir det neste vet vi ikke. Anskaffelses-prosessen er ikke akkurat åpen og inkluderende for de som skal jobbe i verkstedet.