Skrog og motor jan -2022

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

13.01.2022

Mesteparten av arbeidet som gjenstår er pirkarbeid, som innbefatter prøving og feiling med påfølgende justeringer. I løpet av levetiden til et slikt fly er det kommet mange justeringer og modifikasjoner, alt avhengig av tiltenkte arbeidsoppgaver. Setet er originalt plassert, men det var også tilfeller hvor setene var plassert langs skrogveggene. En annen innredning var bårer beregnet for transport av syke og sårede. Festene for de ulike innredningene var for det meste på plass, så ominnredningen gikk forholdsvis raskt.

Kikk på bildene.

Most of the work that remains is minor jobs, which includes trial and error with subsequent adjustments.

During the lifetime of such an aircraft, many adjustments and modifications could be made, all depending on what missions the plane was meant for.

Here the seat is originally placed, but there were also cases where the seats were placed along the hull walls.

Another arrangement was stretchers intended for the transport of the sick or wounded. The fasteners for the various arrangements are mostly in place, so the conversion for another set up in the cabin went relatively quickly.

Click at the pictures.

For tiden jobbes det mye i området cockpit og mellom motor og firewall. En god del originaldeler blir fikset og satt på plass, mens andre deler som f.eks. rør må lages på nytt. Trangere og trangere blir det etter som ledige rom fylles opp.

Noen deler som mangler blir forsøkt skaffet enten fra Sverige eller fra USA.

There currently is a lot of work going on in the cockpit area and between the engine and the firewall. A good number of original parts will be used, while other parts such as steel and aluminum pipes must be made from scratch. It gets narrower and narrower as vacant rooms are fill up with new parts.

Some of the hard- to- get parts are tried to be obtained either from Sweden or from the USA.

Prøvemontering av stoler. Skruhullene i dørken og festene i ramma under passet såpass at med litt lirk og justering kom det hele sammen.

På baksiden av seteryggen til piloten hang det en signalpistol som kunne avfyres gjennom et hull i dørken. I fronten på bildet en stol som mangler puter.

Trial assembly of the seats. The screw holes in the floor and the fasteners in the frame under the fittings did not always correspond exactly, but with some minor adjustments it all came together at last.

On the back side of the pilot's seat hung a signal pistol that could be fired through a pipe which led through the floor and ended on the outside.

In the front of the picture an original chair that lacks seat cushions.

Bagasjerommet var ikke stort større enn en velvoksen postboks. Ikke trengtes det transportband og stuere for å få lasten på plass. Luka er original.The trunk was not much bigger than a mailbox. No conveyor belts and ground crew were needed to get the load in place. The hatch is original.

John har laget metallinnfatningene til vinduene og satt inn plexiglassene.

John has made the metal frames for the windows and put in the plexiglass.

.xx

Batterikassen er plassert bak setet til piloten. Et rør fra toppen av kassen leder knallgassen som oppstår ved lading av blybatterier ned og ut under flyet.

The battery box is located behind the pilot's seat. A pipe from the top of the box directs the explosive gas that is formed when charging lead-acid batteries down and out under the aircraft.