Januar 2023

12.01.2023

Fra Gunnar Koch

 

Hei,

 

Her er noen bilder til hjemmesiden.

Nye Widerøemerker er kommet på etter et mislykket forsøk.

I dag ble flottørene prøvemontert.  Det gikk med en smule kreative løsninger.  Når man har en jekk som er for høy og en som er litt for lav må man tilpasse seg. Å gjøre flyet låghalt ble måten å få det til på.

Siden sist har vi fått tak i vakuum luftfilter til en rimelig pris. Det var ubrukt og kom i original emballasjen.

 

Hilsen Gunnar

 

From Gunnar:

Here are some pictures for the website.

New Widerøe markings have been created after a failed attempt.

Today the floats were test fitted. It worked with a bit of creative solutions. When you have a jack that is too high and one that is a little too low, you have to adapt. Making the plane stand on landing gear of different length became the solution.

Since last time, we have been able to get hold of a vacuum air filter at a reasonable price. It was unused and came in the original packaging.

 

Greetings Gunnar

Foto: Bård Skolbones

....