FW 190 på plass i museet

I løpet av januar 2013 ble FW 190 satt inn i utstillingen i forsvarsdelen av Norsk Luftfartsmuseum.

In January 2013 the FW 190 was ready for the exhibition at the Air Force Museum.

 

 

 

  

FW 190 er endelig kommet inn i samlingen på Luftforsvarsmuseet. Det har vært et langt lerret å bleke fra den ble hentet ned fra fjellet i området Kongsfjord i Finnmark, til den i dag står i utstillingen. To ganger har den vært i USA for restaurering i forbindelse med bytte av varer og tjenester. Skal ikke gå i detaljer, men vi har ikke vært  fornøyd med jobben amerikanerne gjorde, verken den ene eller andre plassen. Til slutt måtte flyet hentes tilbake til Bodø for å gjøres ferdig, samtidig som en del av jobben som var gjort i USA måtte gjøres om igjen.  

Med FW 190 i utstillingen har Luftforsvarsmuseet fått på plass et eksemplar av det mest brukte jagerflyet til tyskerne i Norge under krigen. Det må nevnes at for tiden pågår restaurering/oppbygging av en Me 109 som også skal ha sin plass i samlingen. Det er vraket som ble hentet opp fra Risværsundet utenfor Rørvik.

The FW 190 has finally entered the collection at the Air Force Museum. It has been a long way to go after it was brought down from the mountains in the Kongsfjord area in Finnmark, until it at last stands in the exhibition. Twice it has been in the US for restoration in connection with the exchange agreements. I shall not go into details, but we have not been satisfied with the job the Americans have done. Finally the plane had to be retrieved to Bodø to be completed, while parts of the job that was done in the US had to be done over again.

With FW 190 in the exhibition the Air Force Museum has gotten a nice example of the most widely used German fighter in Norway during WWII.

It must be mentioned that we at the moment has an ongoing restoration / rebuilding of a Me 109 which will also have its place in the collection in due time. It's the wreckage that was recovered from Risværsundet outside Rørvik in 2010.

Fairchild Cornell måtte heises opp under taket for å gi plass til Fw 190. Den skal stå ved siden av Spitfire-maskinen.

 

Til høyre: Ivan i ferd med å koble sammen vinge og skrog. Han har lagt ned mange timer med platearbeid og justeringer av luker og deksler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Legg merke til understellet som står helt i forkant av vingen.

 

 

John Skogøy har lagt ned utrolig mange timers arbeid på denne maskinen. Ikke minst tok arbeidet med å få rette vinkler på understellet lang tid. Det var innebygde skjevheter som måtte rettes opp.

 

 

 

 

Emblemet til avdelingen.

 

Birger Larsen studerer skytset, 20 mm maskinkanon. To stykker skal inn.

     

Bombe klar til å henges under vingen.

   
     

 

2. april 2014

 

 

 

Kartet viser at nordfløyen på Norsk Luftfartsmuseum ligger nesten midt på den gamle plankeflyplassen. Vi kan slå fast at FW 190 er historisk riktig plassert. Klikk på kartet for større utgave.

Kartet tegnet av Per Henrik Neeraas

 

Oversiktsbilde fra Hernesmyrene, med mastene til Bodø Kringkaster i bakgrunnen. Mastene ble tatt ned i 1942 og senere flyttet til Løp. Årsaken var at de lå rett i innflyvningen til plankeflyplassen fra vest. Det lille lave huset mellom mastene ligger mellom Aspmyra Stadion og Olav V gt. Det inneholdt i mange år en eller annen type radiostasjon. Nå i 2014 er det skjult av en stor brakkerigg.